Autorem projektu domu napůl zabudovaného do svažitého terénu je ing. arch. Pavel Chládek. Návrh, který koncem roku 2009 získal ocenění v architektonické soutěži Porotherm dům 2009, představuje rodinný dům budoucnosti.

Jaký je?

Vizualizace obývacího pokoje Autor: archiv Vizualizace jídelny Autor: archiv

Dům je situovaný mimo zastavěnou část obce na rozlehlém pozemku svažujícím se k jihozápadu a nabízejícím výhled na okolní panorama. Provoz domu je rozdělen do tří jednopodlažních stavebních částí využívajících přirozený průběh terénu, který respektuje též ozeleněná střecha. V prvním podlaží se nachází obývací pokoj s jídelnou, kuchyně, dva dětské pokojíčky, ložnice, pracovna a dvě koupelny i samostatné WC. Najdeme tu ale i šatnu, saunu a technickou místnost. Z obývacího pokoje a ložnice je umožněn výstup na pozemek v celé šířce jihozápadního skleněného průčelí. Velké prosklené plochy do místností přivádějí dostatek denního světla a nabízejí jedinečný výhled. Hlavní obytný prostor s kuchyní zabírá severozápadní část domu. Ze severozápadu se prostor otvírá do atria s nástupním schodištěm a komponovanou zelení. Pracovna (pokoj pro hosta), dětské pokoje a ložnice rodičů, do kterých se vchází přes vstupní halu, jsou umístěny podél jihozápadní fasády a nabízí výstup na přilehlou, částečně krytou terasu. Zázemí – šatna, koupelny rodičů, sauna a technická místnost – je umístěno na severovýchodní fasádě domu.

Vizualizace domu - pohled na obytné části Autor: archiv Vizualizace domu - pohled na garáž Autor: archiv

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází garáž, sklad a dílna. Garáž je situována do úrovně příjezdové komunikace. Soukromá příjezdová komunikace je zřízena podél severovýchodní hranice parcely. Vstupní část domu tvoří souvislá dlážděná plocha nájezdu do garáže ve druhém nadzemním podlaží spolu se skladem zahradního nábytku a techniky. Spojení mezi oběma podlažími je řešeno vnitřním dvouramenným schodištěm jdoucím do vstupní haly a venkovním jednoramenným schodištěm klesajícím podél garáže taktéž do vstupních prostor se šatnou a WC.

Konstrukce a materiály stavby

Model domu Autor: archiv Objekt je založen na dvoustupňových základových pasech se spodní částí z prostého betonu a horní armovanou částí. Svislou nosnou konstrukci domu tvoří zdivo z keramických tvárnic POROTHERM 36,5 Ti opatřeno tepelně izolační omítkou POROTHERM TO v bílé barvě. Stropní konstrukce a konstrukce střech jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Výplně okenních a dveřních otvorů tvoří dřevěná smrková okna typ EURO opatřená světlým nástřikem v odstínu dřeva. Pro zastínění jihozápadní fasády domu jsou použity screenové rolety firmy MARON v tmavě šedém odstínu. Konstrukce střechy je tvořena horkovzdušně svařovanou hydroizolační vanou ALCORPLAN s dodatečným ozeleněním, klempířské výrobky jsou navrženy z TiZn.

Video prohlídka Autor: archiv Povrchy vnitřních svislých konstrukcí a stropu jsou omítnuty a opatřeny bílým difúzním nátěrem. Nášlapnou vrstvu podlah obytných místností tvoří třívrstvé dřevěné dubové lamely, vnitřní dveře autor navrhuje plné hladké bílé barvy v ocelových zárubních pro dveře bez polodrážky firmy HSE.

Z hlediska energetické náročnosti staveb projekt využívá optimální orientace vůči světovým stranám a otvírá většinu zasklených ploch k jihozápadu. Značná část objemu domu je umístěna pod úrovní upraveného terénu, doplněna o zelené střechy. Projekt taktéž počítá se zřízením tepelného čerpadla voda-vzduch a osazením solárních panelů na střechu garáže.

1. nadzemní podlaží:2. nadzemní podlaží:
vstupní hala - 12,9 m2 schodiště - 7,2 m2WC - 1,2 m2obývací pokoj s jídelnou - 40,4 m2kuchyně - 15,7 m2chodba - 9,0 m2pracovna, host - 11,0 m2dětský pokoj - 11,0 m2dětský pokoj - 11,0 m2 ložnice rodičů - 14,9 m2 šatna - 5,8 m2 koupelna rodičů - 10,3 m2 sauna - 3,8 m2 koupelna - 4,3 m2technická místnost - 4,4 m2

garáž - 32,2 m2 schodiště - 7,6 m2sklad - 5,9 m2sklad, dílna - 8,0 m2užitná plocha: 216,6 m2

zastavěná plocha: 221,6 m2obestavěný prostor: 962,7 m3

 -Připraveno ve spolupráci se společností Wienerberger-Vizualizace: ing. arch. Pavel Chládek