Se stále širší nabídkou stavebního trhu se změnily nároky a požadavky stavebníků. Největším sledovaným trendem, co se týká výstavby, je úspora. Rodinný dům dnes bývá pořizován většinou s uměřenými nároky na spotřebu energií. Ještě před několika lety ojedinělý koncept nízkoenergetického domu se již stává standardem. A není příliš vzdálena doba, kdy oním standardem bude dům pasivní.

Trend první: Energeticky úsporný dům

Většina stavebníků si dnes pořizuje rodinný dům s uměřenými nároky na spotřebu energií. Dříve celkem ojedinělý koncept nízkoenergetického domu se dnes již stává Dům, fotovoltaika, solární panely Autor: archiv standardem. Investoři mají své důvody: především ekonomické, které vedou širokou veřejnost k cílenému snižování spotřeby energií.

Podle všech prognóz a předpokladů bude tento trend v budoucnosti ještě výrazně sílit. K nízkoenergetickým domům tak postupně významněji přibudou domy pasivní (s roční spotřebou do 15 kW/m2) a nulové (s roční spotřebou 0 - 5 kW/m2). Díky zvýšení dotací na využití solární energie vedoucímu k masivní instalaci solárních panelů, se již nyní objevují dokonce i domy aktivní. Ty vyrobí více energie, nežli spotřebují. Přebytky elektrické energie pak majitelé těchto domů prodávají dodavateli elektřiny k dalšímu využití.

Trend druhý: Stavbě předchází důkladné plánování

Současný stavebník je stavebníkem poučeným. Pokud nemá vlastní zkušenosti s bydlením v pronajatém, rodičovském nebo ve svém prvním domě, začne s pečlivou přípravou. Systematicky zkoumá nabídku trhu, navštěvuje veletrhy, čte odbornou literaturu atd.

Trend třetí: Optimální dispozice domu

Dům, stavba, plánování, projekt Autor: archiv Současný rodinný dům svou velikostí reflektuje prostorové nároky investora rozhodně lépe, než tomu bylo ještě před několika lety. Přiměřená velikost stavby úzce souvisí s oběma předchozími trendy. Trvale rostoucí ceny energií nutí investora k pečlivému promyšlení vlastních potřeb, životního stylu a nároků na prostor. Osobní zapojení do procesu návrhu pak stavebníkovi ve spolupráci s architektem umožní ušetřit cenný prostor při zachování dokonale funkční dispozice domu. Přiměřeně velký dům ušetří výdaje na stavbu (sníží výši půjčky), provozní náklady, čas na úklid a nezbytnou pravidelnou údržbu. Receptem na úsporu místa je promyšlená dispozice, která zbytečně nemrhá plochou ani prostorem.

Trend čtvrtý: Variabilita prostoru

Vedle ohleduplnosti k životnímu prostředí, touhy po kvalitní architektuře a rozumné velikosti domu, má současný stavebník často ještě jeden zásadní požadavek. Univerzalitu - takovou dispozici domu, která by se přizpůsobovala jeho každodennímu fungování ve všech věkových etapách lidského života. Nároky na bydlení v rodinném domě se totiž trvale proměňují společně se stárnutím nebo chceme-li zráním jeho obyvatel. Jiný životní styl má mladá svobodná dvojice, jiné rodina s dětmi či senioři… Stavebník tedy obvykle touží po funkčně variabilním a pružném domě a s tím mu může pomoci architekt. Zpracování návrhu dispozice v několika různých variantách pro jednotlivé životní etapy dostatečně prověří univerzálnost řešení.

Autor: archiv

Trend pátý: Ochota stěhovat se

Pokud se stavebníkovi nepodaří vybudovat dokonale fungující dům s pružnou dispozicí, opouští ho častěji a s lehčím srdcem, než kdyby tomu bylo naopak. Často mění patrový dům časem za bezbariérový bungalov, po odchodu dětí se neváhá přestěhovat ”do menšího“, případně se odstěhuje zpět do městského bytu. Pomalu tak dochází k uvolnění dřívějších zvyklostí a zažitých stereotypů, které vázaly rodinu k vlastnímu domu i po několik generací.

Autor: archiv Trend šestý: Komfortní bydlení – domácí wellness

Ruku v ruce s rostoucím zájmem o životní prostředí roste také zájem o zdravý životní styl. Jóga, tai-chi, východní bojová umění, meditace, stejně jako další formy péče o tělo i duši, zažívají v posledních letech doslova boom. Stejnému zájmu se těší také všechny formy relaxace a harmonizace organismu při masážích, v sauně, bazénu nebo whirpoolu. Tento trend se výrazně odráží také v dispozici moderního rodinného domu. V něm dostává soukromé domácí wellness svůj vlastní prostor.

Trend sedmý: Zahrada jako další místnost

Stejně jako stavbě domu, také budování zahrady věnuje současný investor adekvátní pozornost. Moderní zahrada se postupně vymaňuje z role Popelky, na kterou se pracně a postupně hledají finance ještě mnoho let po dokončení stavby domu. Navíc se jí dostává stále více zasloužené pozornosti a hledání její optimální koncepce. Současná zahrada zdaleka není jen estetickou kulisou za oknem či místem pro venkovní rodinné stolování. Plní i mnoho dalších funkcí, reflektujících povahu, záliby a životní styl majitelů, včetně dětí.

Autor: archiv

-Ing. arch. Veronika Haroldová, Speciál Dům a zahrada 18-Foto: Nelumbo, Wienerberger, Kaldewei, Honka

Na tom, jak vypadá a v budoucnu bude vypadat rodinný dům, se podílí stavební Autor: archiv materiály, technologie, možnosti financování a samozřejmě další produkty, které jsou stále dokonalejší a variabilnější…

O tom, jak a co konkrétně změnilo český rodinný dům od dob socializmu, si přečtěte ve speciálním vydání časopisu Dům a zahrada, ve kterém také najdete zamyšlení nad cenami rodinných domů, nadčasovou architekturu, výjimečné produkty a další zajímavé čtení.

Speciální vydání je v prodeji od 11. 6. 2010.