Ocel je standardní materiál pro stavbu. Ocelové nosníky se používají v mnoha konstrukcích, ocelový plech pak zase často na střechu nebo i jako obklad stěn. Ale co je takhle dát dohromady? Co takhle udělat základní konstrukci z ocelových profilů, obložit je plechem a meziprostor vyplnit izolací? Je to rychlé, je to bezúdržbové a je to velmi funkční. Tak se pojďte podívat na jeden takový dům, který vyrostl v Družci u Kladna.

Z Kladna do Kladna

Majitelé bydlí ve svém bytě v bytovém domě v Kladně-Kročehlavech. Ale už když se sem před časem stěhovali, hledali pěkný pozemek, na kterém by si postavili vlastní dům. A protože vědí, že to bude investice na celý život, chtějí, aby jejich dům byl maximálně funkční, architektonicky nadčasový a šetrný k životnímu prostředí a aby vydržel bez výraznější údržby a úprav několik generací.

Záměr mladého páru se blíží naplnění v podobě nového rodinného domu v obci Družec u Kladna, který je postaven v pasivním standardu (s energetickým štítkem A) a využívá systému Lindab Stavby. Ten se skládá ze stavebních komponentů Lindab od konstrukce domu přes jeho fasádu až po střechu a okapové systémy. Díky vlastnostem systému (mj. variabilita, stavebnicový systém, technologie tzv. suchého procesu bez použití vody) vzniká ve velmi krátkém čase kvalitní a stylová pasivní stavba.

Na zajímavém členitém pozemku s rovinnou stavební parcelou o rozloze 950 m² v původní zástavbě obce dříve stával původní dům, k němuž přiléhaly hospodářské stavby. Původní stavby nebylo možné efektivně rekonstruovat, a tak byly odstraněny. Při rozhodování, jakou stavbu na pozemek umístit, se majitelé řídili kritériem „moderní dům s charakterem původní zástavby". Na novém dvoře tak roste dvoupodlažní montovaný dům o celkové užitné ploše 129 m2, jehož architektura hmotově i tvarově ctí původní historickou zástavbu. Původní stará stodola prochází rekonstrukcí, po níž zde vznikne garáž pro dvě auta. Petr Hynšt, technický manažer stavebních systémů Lindab, s. r. o., k realizaci uvádí: „Stavba nejenže vyhovuje přísným parametrům stanoveným pro pasivní domy, ale navíc je téměř bezúdržbová a s dlouhou životností. Při výstavbě se výrazně zkracují stavební procesy, čímž se snižují negativní vlivy na bezprostřední okolí, a minimalizuje se také hluková zátěž."

Lehká, rychlá, efektivní

Na betonových základech byla vztyčena primární rámová ocelová konstrukce, na kterou je zavěšen kompaktní sendvičový plášť pomocí sekundární konstrukce z tenkostěnných profilů. Objekt přístavby tvoří samonosné stěny montované z tenkostěnných profilů Lindab Construline. Obvodové stěny a střešní plášť jsou izolovány vnějším sendvičovým PIR panelem tloušťky 100 mm a minerální vlnou o tloušťce 200 mm. Sendvičovou skladbu uzavírá rošt z lehkých profilů Lindab a sádrovláknité desky.

Strop nad prvním nadzemním podlažím se skládá z tenkostěnných stropnic, uchycených do primární konstrukce, shora zaklopených trapézovým plechem a armovanou betonovou deskou jako zásobníkem tepla. Vnější fasádu domu tvoří přímo vnější profilovaný plech PIR panelu s polyesterovou úpravou v antracitovém odstínu. Atraktivitu dodá domu jeho obložení: na stěnách jednopodlažní přístavby uvažuje investor zakrýt plášť z PIR panelů dřevěným obkladem z hoblovaných prken (ošetřených proti škůdcům a dřevokazným houbám) či fasádními kazetami, případně jejich kombinací. Tímto způsobem jsou řešeny také všechny stěny přístavby.

V exteriéru se myslí i na zdánlivé maličkosti, podtrhující komfort bydlení; jsou jimi např. boční větrolamy, přiléhající k markýze z drátoskla nad vstupem do domu. Exteriérovou třešničkou na dortu bude dřevěná terasa z vroubkovaných terasových prken, napuštěných olejem. Aby podpořil duch místa, využije investor pro stavbu garáže a dílny v původním půdorysu stodoly větší část původní obvodové zdi ze skládaného kamene, kterou se podařilo zachovat; pro vlastní stavbu a zbývající obvodové stěny bude použita stejná technologie stavby jako u rodinného domu. Střecha garáže bude (na rozdíl od sedlové střechy rodinného domu) pultová a zelená, osázená nízkými travinami a skalničkami. Plynule tak naváže na členitý terén pozemku a prodlouží zelenou plochu zahrady.

Pasivní

Obvodové stěny a střešní plášť jsou izolovány vnějším PIR panelem tloušťky 100 mm, dále minerální vlnou o tloušťce 200 mm a v celém rozsahu jsou uvnitř zaklopeny sádrovláknitými deskami na roštu. Dům má pasivní plastová okna (šestikomorový 85mm profil) s pohledovým dezénem dřeva, zasklená izolačním trojsklem Ug=0,5/0,6 W/m²K.

Vyšší bezpečnostní a užitný standard dodávají okenní rolety instalované ve skrytém pouzdře pod fasádu. Pro zateplení soklu se investor rozhodl použít místo extrudovaného polystyrenu nevyužitý „odpad" - odřezky a prořezy z PIR panelů. Podlaha je plošně izolována pěnovým sklem zhutněným v podlahovém roštu v celkové síle 35 cm a zaklopena PIR panelem tloušťky 100 mm.

Tomáš Pazdera, zajišťující jménem Lindabu stavebně-technický dozor, k domu a jeho energetickým vlastnostem dodává: „Dům má velmi těsnou konstrukci, vynikající parametry tepelné izolace a velkou plochu využitelnou pro umístění solárních panelů na střeše. Díky tomu roční měrná spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 15 kWh/(m2a), neprůvzdušnost obálky domu n50 nepřekračuje hodnotu 0,6-1/hod. a celková potřeba primární energie spojená s provozem domu včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Majitelé tak díky úspoře energií ušetří na nákladech za provoz domu."

Kompletně i s detaily

Korunou domu je sedlová střecha ve sklonu 35º. Přístavba má pultovou střechu ve sklonu 6º. Na všech střešních rovinách je použita vaznicová konstrukce z tenkostěnných profilů Z 200/2,0. Prostor mezi vaznicemi je vyplněn minerální deskovou izolací Rockwool Rockton tloušťky 200 mm. Následuje rošt podhledu z omega profilů S45 osově po 625 mm pro montáž sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm. Střešní plášť tvoří vlastní střešní PIR panely s polyesterovou povrchovou úpravou rovněž v antracitovém odstínu - tedy ve stejné barevné a povrchové úpravě jako stěnový plášť. Horní vlny profilu panelů budou využity jako rošt pro montáž solárních panelů. Pro odvodnění střechy si majitelé vybrali systém od stejného výrobce: Lindab Rainline ve stejné barvě jako stěnový plášť a střecha, takže s celým domem výborně ladí i okapy. Díky tomuto neotřelému řešení bude celý dům působit stylově a velmi kompaktně.

Změna je v plánu

Vedle rychlosti výstavby, nízké energetické náročnosti a komfortu oceňují budoucí majitelé na domě i promyšlený návrh jeho dispozic, který myslí na zadní vrátka a případnou proměnu domu v čase. „V budoucnu půjde v přízemí vytvořit ložnici na úkor pracovny, čímž zde vznikne plnohodnotná bytová jednotka. Ta umožní bezbariérový provoz, pokud to ve stáří budeme potřebovat," doplňuje majitel domu.