V současné době máme hotový projekt na rodinný dům, ve kterém jsou navržena velká rohová okna – máme trochu obavy s realizací velkého zasklení. Jedná se o rohová okna 2 x 2 metry. Vycházejí rohová okna výrazně dráž než ta „klasická“? Dají se realizovat jako plastová? A není problém s jejich stíněním – existují roletové překlady do „elka“?


Z realizace zasklení rohového okna nemusíte mít obavy. V současné době je to již naprosto standardní prvek, často užívaný, takže se detaily zpracování již doladily k dokonalosti. I výrobci překladů a kastlíků mají již rohové řešení ve standardní nabídce. Velikost okna 2 x 2 metry není nijak neobvyklá, lze ji realizovat i v plastovém provedení bez jakýchkoliv problémů. Podstatná je také skutečnost, že rohová okna nejsou nijak podstatně dražší než okna „běžná“, cena se může navýšit pouze v případě, že by se jednalo o celoprosklený roh nebo při opláštění případného ocelového sloupku obložením s rozšiřovacími profily, ale ani to není řádové navýšení ceny.

Jako podstatné u rohových oken považuji statické řešení pro otevřený roh a preferuji řešení bez podpůrného sloupku (když už, tak vnitřního), tedy vynesení rohu nadokenním monolitickým překladem, který ale musí být nadimenzován statikem a výpočtem, obvykle je delší a robustnější, aby i uložené konce působily jako protiváha. U horních pater a plochých střech se může využít i atika jako nadvlak zapojený do jednoho celku s monolitickým okenním překladem.

Pro jednoznačné technické řešení detailu je také podstatné, zda jste zvolili dům s kontaktním zateplením, nebo pouze z cihel, tzn. s větší tloušťkou obvodových stěn, pro které existuje systémové řešení rohových roletových kastlíků jako stavebnicový systém, např. Porotherm Vario pro rohové okno. To je řešení, jehož základem je speciální ocelový rohový sloupek s ocelovou hlavicí. Výrobce nabízí i řešení s možností dodatečného vyjmutí provizorního podepření a tím vypuštění zmíněného sloupku.

V případě nosných stěn menší tloušťky s kontaktním zateplením dodavatelé rolet preferují zabudování systémových roletových kastlíků jako součást kompletního řešení nadokenního překladu a zateplení. Velikost kastlíku, který bude usazen do ozubu v okenním překladu, je závislá na velikosti jednotlivých oken. Aby byly všechny rolety osazeny stejně hluboko, používá se jedna velikost kastlíku na všechna okna. Tyto detaily jsou ale opět naprosto běžné, je třeba pouze nepodcenit izolaci mezi vlastním kastlíkem a zdivem.

Pozor si dejte i na estetiku, která z technického řešení vyplyne. Možné je použít např. roletu s falešným prodloužením až do rohu. Každý zavedený dodavatel rolet i výrobce oken vám nabídne vhodné řešení, optimální je mít jednoho dodavatele pro okna i rolety, pak je koordinace detailů jednodušší. Technické řešení s vámi, samozřejmě zdarma, připraví dodavatel již ve fázi projektové dokumentace.

Odpovídá stavební inženýr Roman Brabec

redakce@dumazahrada.cz

Pokud máte nějaký dotaz, pište na náš e-mail redakce@dumazahrada.cz. My dotazy buď sami zodpovíme, nebo pošleme odborníkům.