Exekuce vás může velmi rychle postihnout. A přitom to ani nemusíte být vy, kdo dluží. Jednoho dne tak budete mít obestavěné účty, na dveřích plomby a váš dům půjde do dražby. V roce 2013 jsou totiž dost zásadní změny v exekučním právu.

Předžalobní výzva - výhoda pro zapomnětlivé

Zcela nová je povinnost věřitele ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení dlužníka vyzvat, aby dluh uhradil. Ještě do prosince tomu tak nebylo, exekutor nemusel dlužníka předem obesílat. Ten si musel vše hlídat, přičemž zapomínat se nevyplácelo. Kdo nevěděl, že dlužníkem je, měl smůlu. Novinka je tedy výhodou pro dlužníky, ale často i záchranou před někdy hodně velkou pohromou. Kdo zapomněl, že dlužil někde pár korun, vzpomněl si často až v okamžiku, kdy částka dosáhla astronomické výše – ale už s tím nešlo nic dělat.

ČTĚTE TAKÉ:

Sloučené exekuce

Od 1. ledna se slučují do jedné exekuce všechny pohledávky od jednoho oprávněného. Dříve o toto spojení mohl dlužník pouze požádat, pokud měl několik exekucí u stejného exekutora. Nyní jeden exekutorský úřad musí všechny exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi automaticky spojovat do exekuce jediné. Výhodou je úspora na straně dlužníka, proti tomu nebudou nyní podány například žaloby tři, ale jediná. Zaplatí tak jen jedny soudní náklady.

Exekucí zablokovaný účet a rodina

Zásadní novinkou je možnost exekucí obstavit i bankovní účet dlužníkově manželce či manželovi. To logicky přivede mnoho lidí do větších finančních problémů, nehledě na očekávané konflikty v rodinách. Znamená to především práci navíc pro „nevinného“ partnera, který si musí zajistit vyplácení peněz jinou cestou než přes bankovní účet (výplata v pokladně podniku, zaslání poštou).

Odpadly pochybnosti o vykonavateli exekuce

Nový paragraf Exekučního řádu také určuje povinné označení exekutora. Ten nadále musí být vždy při své práci (tedy nejen přímo při výkonu exekuční činnosti, ale i prací dalších) zřetelně označen jako Soudní exekutor. U dlužníka tak nemohou vzniknout pochybnosti o jeho osobě.

Videozáznam z průběhu exekuce

Ten, jemuž přicházejí exekutoři zabavit movité věci (tedy člověk, který je oprávněn být při soupisu věcí přítomen), nyní může požádat o videozáznam průběhu exekuce - a musí mu být vyhověno. O videozáznamu ovšem může rozhodnout i zástupce vykonavatele na místě. A to jako důkaz například v případech, že jej dlužník napadá, anebo se naopak v bytě nenachází. O pořízení videozáznamu jej následně musí informovat.