Autor: archiv V interaktivním obchodním domě společnosti Styltex design, spol. s r. o., si od 1. 9. 2004 můžete objednávat okenní látkové rolety. Podobně jako u předešlých implementací: interaktivního šití a vertikálních žaluzií i program na rolety se drží přísných kritérií pro pohodlný nákup v tomto ojedinělém internetovém obchodním domě. Kritéria:

  • zákazník musí celý výběr vidět pokud možno v jednom okně
  • neustále musí vidět, co nakupuje a o jakou variantu jeho výběru jde
  • vždy po zadání základních parametrů (v tomto případě šířky a výšky) musí být velice výrazně znázorněna cena, a to hned vedle obrazu vybraného zboží
  • volba barev se musí vždy nechat porovnat s paletou ostatních a vybraná barva musí mít možnost být zvětšena do velikosti, kdy je vidět struktura materiálu
  • program musí být navržen tak, aby si v něm zákazník mohl kdykoliv a jakkoliv dlouho zkoušet pro něho přijatelné alternativy, přičemž může vždy využít pomocná tlačítka, případně možnosti vše zase vymazat.
Autor: archiv
Implementace rolet na www.styltex.com splňuje všechna uvedená kritéria, a stává se tím velice přehledným nástrojem pro možnost realizace vlastního návrhu rolety do interiéru. Rolety jsou Autor: archiv nabízeny ve dvou provedeních. Rolety s taháním ručním (pružina) a řetízkové. U řetízkové varianty je možnost volby levého a nebo pravého umístění tahacího mechanismu. Ceny obou variant se liší pouze v ceně za řetízkové tahání. Zákazník si tedy navolí tahání (výběr je doplněný o podrobné obrazy) a poté může přistoupit k zadání rozměrů. Barvu si může nechat na konec, protože ta už do ceny nezasahuje. Rolety se dají objednat do maximální šířky 190 cm a maximální výšky 180 cm. Pokud zákazník zadá větší z hodnot, program ho sám upozorní a rozměr přednastaví na nejvyšší povolený. Po zadání obou parametrů se v levém dolním rohu ve žlutém rámečku Autor: archiv zobrazí cena bez DPH. Zákazník již ví, kolik bude platit a pokud s cenou souhlasí, může přistoupit k volbě barev. (Všechny uvedené kroky se dají samozřejmě přehodit, ale snahou obchodního domu Styltex je co nejdříve demonstrovat cenu a poté možnost její případné úpravy.) Barevnice jsou v nabídce tři s celkovým počtem 22 odstínů. Po navolení způsobu tahání, rozměrů a barvy je třeba ještě zvolit délku tahání. V programu je opět možné zadat libovolnou délku a nebo kliknout na tlačítko „standard“, pomocí něhož program sám vygeneruje délku tahání o deset cm kratší, než je výška zadávané rolety. Autor: archiv Novinkou v internetovém obchodním domě společnosti Styltex design, spol. s r. o., je šití zdarma, pokud vybraný materiál na jedno okno přesáhne hodnotu 3.000 Kč bez DPH. Nemusíte si tu hned nechat šít, ale vřele doporučujeme si internetový šicí program vyzkoušet. Nejen proto, že se dozvíte, jaké možnosti při volbě šití máte, ale poznáte i celou řadu doplňků, které mohou výsledek (a tím nemyslíme jen cenu) velice výrazně ovlivnit. Pokud si však přeci jen nějakou látku navolíte tak, že by vám v odeslání objednávky bránila jen obava z nákupu textilu přes internet, nemusíte se bát. Dříve, než se začne materiál stříhat, bude vám zaslána zálohová faktura a s ní zdarma vzorek vybraného zboží. A až poté, co si vzorek prohlédnete a jestli jej shledáte za vhodný pro realizaci vaší představy v interiéru, stačí fakturu zaplatit a počkat, až vám ušitá záclona nebo dekorační látka přijdou domů. -Styltex design-