Rolníci by měli mít možnost žádat o podporu na nákup půdy od ledna. Vyplývá to z materiálu, který podle Jindřicha Marka z tiskového odboru kabinetu schválila vláda. Podpora má spočívat v tom, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond bude dotovat úroky z úvěrů, jež si na nákup půdy vezmou zemědělci u hypotečních bank.

Na programu podpory trhu s půdou má zájem bez výhrad spolupracovat alespoň jedna banka, kterou je GE Capital Bank. Na projektu je ochotna podílet se rovněž Česká spořitelna, pokud budou zohledněny její připomínky, které nejsou podle ministerstva zemědělství zásadní. Komerční banka se ke spolupráci jasně nevyjádřila, pouze předložila výhrady. ČSOB podle předběžného stanoviska není ochotna za současných podmínek návrh spolupráce přijmout.

Požadovaných 500 milionů korun na zahájení programu je zahrnuto do návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Podle zásad programu může podporovaný úvěr na nákup půdy činit maximálně deset milionů korun na žadatele. Splatnost se má pohybovat mezi deseti až dvaceti lety. Úvěr má být zajištěn zejména nakupovanou půdou, která musí být soukromá.

MZe chce programem co nejvíce zpřístupnit zemědělcům nákup půdy, kterou mají v pronájmu. Domácí rolníci totiž asi z 90 procent hospodaří na pronajatých plochách, zatímco v EU je tento podíl zhruba poloviční. Stav v tuzemsku je podle ministerstva pro zemědělce nevýhodný z hlediska dlouhodobých podnikatelských záměrů.

Sami hospodáři považují nestabilitu na půdě za možné riziko zejména po vstupu do Evropské unie. Program podpory trhu s půdou odpovídá návrhům Agrární komory, řekl její tajemník Jan Záhorka.

Z rozlohy České republiky 7,886 milionu hektarů tvoří zemědělsky obhospodařovaná půda 3,329 milionu hektarů. Z toho představuje 681 tisíc hektarů státní půda, kterou pronajímá k zemědělskému využití Pozemkový fond. Ten by měl podle předpokladů téměř veškerou spravovanou půdu převést na jiné vlastníky do roku 2011. Zbytek obhospodařovaných ploch drží soukromí vlastníci, kteří je z velké části pronajímají zemědělcům.

Restituce zemědělsky obhospodařované půdy jsou v tuzemsku podle MZe téměř dokončeny. "Ukončeno nebo téměř ukončeno je přes 98 procent restitučních případů," uvedlo MZe. -čtk-