Svým konstrukčním a technickým řešením nezabírají uvnitř garáže téměř žádný prostor. Vrata jsou složena z užších lamel, které se navíjejí na hřídel. Box může být umístěn zevnitř i vně garáže nebo přímo pod překladem.