Románský sloh je středověy umělecký sloh 11. - 13. století. Souvisí s christianizací Evropy. Stavěly se dva základní typy kostelů, baziliky a rotundy. Ze světských staveb se stavěly zejména hrady. Sloužily především jako pevnosti na obranu před nepřítelem, proto byla velká péče věnována jejich obrannému systému. Stavby byly budovány z kamene. Vyznačovaly se silnými, mohutnými zdmi. Vchody byly zdobené portály a stěny freskami.