Rostlinná pletiva jsou soubory buněk, které mají přibližně stejný tvar i velikost a vykonávají stejné funkce. Z pletiv je u vyšších rostlin vystavěno celé rostlinné tělo. Třídíme je podle tvaru, přítomnosti či nepřítomnosti mezibuněčných prostor a tlouštky buněčných stěn na čtyři hlavní: parenchym, prosenchym, kolenchym, sklerenchym.