Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav, Zvláštní ocenění za prezentaci hodnot, ročník 2016

Dvoupatrovou rodinnou vilu architekta Otto Rothmayera a jeho ženy Boženy, textilní výtvarnice a propagátorky moderního životního stylu, vystavěla firma Josefa Kubra v letech 1928-1929. Rodina dům využívala po desetiletí, a proto se díky pietnímu zacházení zachoval ve vysoce autentické podobě. V roce 2007 jej koupilo hlavní město Praha s podmínkou zřízení paměťové instituce a správu vily svěřilo Galerii hlavního města Prahy.

V červnu roku 2010 se Rothmayerova vila včetně části vybavení a zahrady, známé ze souboru fotografií Josefa Sudka nazvaného Kouzelná zahrádka, stala kulturní památkou. V letech 2012-2013 prošla vila i zahrada kompletní obnovou. Součástí bylo i restaurování sanitární keramiky, truhlářských, kovových a štukových prvků, fasád, omítek, kamenných prvků, kachlových kamen a artefaktů v zahradě. Dům získal podobu z přelomu 50. a 60. let minulého století. Jeho součástí jsou dnes předměty, které se ve vile buď dochovaly, nebo se v průběhu let staly součástí galerijních a muzejních sbírek a z nich byly zapůjčeny.

V roce 2014 začalo Muzeum hlavního města Prahy s přípravou expozice, která by v autentickém prostředí unikátní vily seznámila veřejnost s životem a dílem slavného architekta a jeho ženy a jež dostala název „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“. První návštěvníci ji mohli zhlédnout 30. září loňského roku.

Nosným pilířem expozice je zařízeni interiérů, které svým stylem vybočuje z trendů funkcionalismu 20. a 30. let. Architekt se inspiroval tradiční lidovou řemeslnou produkcí, nábytek nechal vyrobit z borovice nebo smrku. Atmosféru jednotlivých místností dotvářela umělecká díla. Patřily k nim Rothmayerovy vlastní práce, fotografie Josefa Sudka, skleněné objekty manželů Roubíčkových nebo sádrové odlitky architektonických detailů, soch a reliéfů.

Dům patří k unikátním dokladům intelektuálního zázemí, pracovního a uměleckého prostředí a životního stylu dvou významných osobností českého moderního umění. Expozice se věnuje nejen dílu Otto Rothmayera a jeho ženy, ale také uměleckým a kulturním hodnotám, vytvořeným jejich tehdejšími přáteli a návštěvníky.

 Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům & Zahrada 6/2020.

Zdroj: Národní památkový ústav