Rotunda je románská stavba kruhového půdorysu z raného středověku. Rotunda bývá zaklenuta kupolí. Vnitřní prostor osvětlují malá, polokruhově ukončená, románská okénka. Rotunda bývá opatřena románským vstupním portálem.