Roubování je vegetativní rozmnožování kulturních rostlin, je běžně využíváno v zahradnické praxi pro udržování a rozmnožování kultivarů rostlin, které mají pro pěstitele výhodné vlastnosti. Nejčastěji se užívá k zušlechťování ovocných a okrasných stromů. Při roubování dochází k funkčnímu spojení vybraných a upravených částí dvou rostlin tak, aby mohly srůst a jedna část pak vyživovala druhou. Roub, přenášená část rostliny, je při roubování přenesen na jinou pro roub připravenou rostlinu - podnož. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)