Hřebíky se používají hlavně tam, kde je třeba rychlý spoj, je používáno velké množství spojovacího materiálu a šrouby by byly drahé a také ve spojích, kde se to vyloženě vyžaduje. To jsou místa například tam, kde se kroutí dřevo. Šroubům by široké fošny utrhaly hlavičky, ale hřebík se jen povytáhne. Používají se tam, kde je třeba mít tenký a nenápadný spoj, jako v kolářství, čalounictví, truhlářství…

Základy použití hřebíků

Tradičním pravidlem je, že délka hřebíku má být trojnásobkem přibíjeného materiálu. Samozřejmě, že to není dogma. Například lišty se tak dlouhými hřebíky přibíjet nemusí. Hřebíky by měly být také dostatečně pevné. Čím zatíženější spoj, tím lepší by měl být materiál. Klasické ocelové by tak měly nahradit kalené. Um při zatloukání pak potřebují hliníkové hřebíky, které jsou sice měkké a snadno se ohnou, ale nezreznou.


Druhy hřebíků


Stavební hřebíky

V délkách 32 až 250 mm se používají hřebíky, které se využijí nejen na stavbě. Průměry pak mají mezi 1,8 až 8 mm a mají plochou, středně širokou hlavu. Materiálem je nejčastěji ocel, bývají také povrchově upraveny (olejovány, černěny, pozinkovány apod.).

Klasický stavební hřebík Klasický stavební hřebík Autor: Shutterstock


Krováky

Jde sice o stavební hřebíky, ale mají svoji podkapitolu. Jde totiž o druh, který se používá na stavbu krovů, tedy na použití ve výrazně tlustém materiálu. Jsou tak širší (5 až 7 mm), délky přesahují patnáct centimetrů.


Kroucené

Jejich tělo je kroucené, takže při zatloukání i rotují. Spoje jsou pak výrazně pevnější, ovšem rozebrání takových spojů je pak také značně problematické. Tyto hřebíky se také používají na výrobu palet, proto jim někdo říká paleťáky.


Konvexní

Velmi podobné krouceným. Jen dřík není kroucený, ale má na sobě malé kruhové drážky, díky kterým je spoj pevnější.

Konvexní hřebík Konvexní hřebík Autor: Shutterstock


Lepenkové hřebíky

Takzvané lepeňáky mají velmi širokou hlavičku, ale délky jsou malé. Používají se na přibíjení lepenky nebo kanadských šindelů. Široká hlavička znamená širokou dosedací plochu, takže se lepenka netrhá.

Pás pro nastřelování lepenkových hřebíků Pás pro nastřelování lepenkových hřebíků Autor: Shutterstock


Kolářské hřebíky

Jsou přesným opakem lepeňáků. Hlavičku téměř nemají, protože se používají tam, kde nechceme, aby byly skoro vidět. Používají se v truhlařině, u přisazování lišt apod. Často se také nezatloukají celé, ale vyčnívající část se odštípne.


Čalounické hřebíky

Jsou menší a víc propracované. Jejich hlavičky mívají i různé tvary, aby byly pohledově pěkné.


Následuje ještě celá řada dalších speciálních druhů hřebíků – čtverhranné, kalené, do betonu apod.