Rozeta/růžice je kruhové okno velkých rozměrů umístěné nad vstupním portálem nebo ve štítech příčních chrámových lodí. Je typická pro gotické kostely i pro synagogy, bývá vyplněna vitrážemi.