Aby se náš balkón stal voňavou a svěží oázou, bude ještě zapotřebí mnoho úsilí a času než se tak stane, ale výsledek bude stát rozhodně za to. Neboť naše námaha bude vykompenzována příjemným posezením na balkónech zarámovaných zelení a květy. Květiny námi vysázené v truhlících vytvoří před naším oknem miniaturní pestrý, barevný a vonící záhonek. Přitom ke splnění voňavé představy balónu postačí jen tři věci (nádoby, zeminu a hlavně rostliny). Květiny určené na balkóny a okna se dají pěstovat v květináčích, ale v nich obvykle trpí suchem a nedostatkem výživy v důsledku malé úživné plochy. Rovněž jsou více ohřívány slunečními paprsky, čímž může dojít k přehřátí kořenového balu a následnému úhynu rostlin. Proto jsou vhodnější pro pěstování rostlin na balkonech či za okny truhlíky - dřevěné, hliněné, cementové nebo plastové. Nejvhodnější jsou truhlíky vysoké 22 - 25 cm, široké 25 cm a dlouhé podle potřeby, tedy podle místa umístění. Obvykle se počítá na truhlík dlouhý 100 cm, široký 20 cm a vysoký okolo 25 cm s devíti až jedenácti rostlinami z tří až pěti druhů. S delšími truhlíky se špatně manipuluje. Proto je lépe rostliny vysazovat do kratších, ale zato hlubších truhlíků. Aby rostliny vůbec mohly v takovém prostředí dobře žít a přežít, potřebují kvalitní půdu. Nejvhodnější je čerstvá kyprá půdní směs, připravená z jednoho dílu drnovky, jednoho dílu listovky nebo kompostové zeminy a jednoho dílu písku. Je možno přidat i díl rozmělněné rašeliny, především tehdy, když mají být truhlíky umístěny na výsluní, protože rašelina nasává nadbytek vláhy a dlouho ji udržuje, aniž by přitom zkysla nebo zahnívala. Kvalitní zemina s dostatečnou zásobou pomalu rozpustných živin se pak postará o bujný růst a bohatou násadu květů. Samozřejmě se nemusíme zdržovat přípravou vhodného substrátu samy, ale můžeme si jej koupit již hotový tzv. substrát nové generace. Ten je obohacen speciálním kompostem a dalšími komponenty, např. dřevěnými nebo kokosovými vlákny, drcenými štěpky a kůrou, rýžovými plevami nebo perlitem. Takové komponenty zaručí dobré provzdušnění, drenážují celý obsah zeminy v truhlíku a podporují stabilitu struktury. Při nákupu zeminy je dobré si zjistit, zda zemina obsahuje dlouhodobá hnojiva. V případě, že je neobsahuje je možno je vmísit dodatečně. Máme-li připravené truhlíky, zeminu, zbývá jen vybrat vhodné rostliny. Neboť úprava oken a balkónů je do značné míry závislá právě na jejich správném výběru a následném rozmístění. Přitom je nutné přihlížet k charakteru růstu jednotlivých rostlin, celkové výšce, době kvetení a zbarvení květů. Podle výšky se rozlišují rostliny na vysoké, střední a nízké. Zvláštní skupinou jsou rostliny popínavé a převislé. Podle velikosti se následovně rostliny vysazují do standardního truhlíku o rozměrech 100x25 cm v jedné, dvou, maximálně tří řadách.velké rostliny se vysazují v jedné - dvou řadách po čtyřech rostlinách, do truhlíku se však nedává více než osm rostlin. Střední v jedné - třech řadách po sedmi rostlinách, tedy celkem 21 - 24 rostlin. Pokud budeme kombinovat jednotlivé typy rostlin pak nejlépe následovně: z vnější strany truhlíku je dobré vysadit v první řadě převislé rostliny, jejichž stonky visí dolů, do druhé řady vysadit středně vysoké rostliny a do poslední vysoké nebo popínavé rostliny. Rostliny pro osázení truhlíků lze získat nákupem sadby nebo i ze semen. Při výběru sadby si však vždy vybíráme největší a nejkrásnější sazenice. Neboť vytáhlou neotužilou sadbu slunce hned spálí nebo ji poničí noční chlad. Ideální je taková, která má již první květy otevřené a na rostlině je bohatá násada poupat. Nejvhodnější jsou kontejnerové sazenice, nesmějí mít však zplstnatělý kořenový bal. Rostliny se mají převážně vysazovat po pominutí nebezpečí nočních mrazíků a za podmračného počasí nebo navečer. Než zasadíme rostlinu musíme k tomu truhlík náležitě připravit. A to tak, že nad odtokový otvor položíme střep, nasypeme drenážní vrstvu a překryjeme lisovanou textilií. Teprve na textilii nasypeme zeminu. Poté si v truhlíku uděláme lopatkou nebo kolíkem jamku, dostatečně velkou pro pohodlné umístění kořenů a rostlinu zasadíme. Kolem dokola dosypeme potřebné množství zeminy a mírně přitlačíme. Pozor si musíme dát při přesazování na to, abychom nepoškodily na kořenech bal zeminy, neboť jeho utržením se kořeny mohou poškodit a tak nám sazenice začne chřadnout a zaostávat v růstu i kvetení. Své dílo završíme důkladnou zálivkou a je hotovo, alespoň prozatím.