V mnoha případech je boční rozšíření domu vytvořením dalších místností v přízemí lepším řešením než nástavba patra. Postavením nové části domu budete méně omezeni starou konstrukcí, takže máte větší prostor pro utváření toho prostoru, který vám ve starém domě chybí. Takové rozšíření domu může být snadné, pokud je pozemek dostatečně velký a novou část domu umístíte tak, aby se dala snadno propojit se starým obydlím.

Jak přistavět novou část domu?

Nejlepší je vytvořit objekt, který není stavebně spojen s domem. Pak vytvoříme dilatační spáru (malou mezeru mezi nimi). Dilatační spára je široká několik cm a často se vyplňuje pěnovým polystyrenem. Ta chrání stěny před narušením způsobeným nerovnoměrným usazením nové části domu. Často se přístavba řeší postavením lehké dřevostavby ke stávajícímu domu směrem do dvora nebo do zahrady.

Rozšíření domu - časový snímek celé stavby:

Zdroj: Youtube

Pozor na základy

Při budování nových základů je také třeba dbát na to, aby nebyla narušena půda pod základy domu. Nejlepší je, když dno základů přístavby není níže než dno základů stávající budovy. Nejlepší je umístit přístavbu kolmo k nosným stěnám stávajícího domu, protože pak není třeba dělat podél budovy základové patky. Taková patka by musela být širší než základová zeď, jejíž je přízemní stěna prodloužením. Aby mezi novou a starou stěnou domu nevznikla mezera větší než 3 cm, musely by být základové zdi umístěny těsně u okraje patek - excentricky, což je nepříznivé. Přístavbu můžeme provést i bez dilatačních spár. V tomto případě je třeba dbát na správné spojení konstrukcí obou částí.

Kotvení základů

Důležité je propojit základy tak, aby tvořily společný celek. Toho lze dosáhnout umístěním kotevních tyčí pro nový základ do starého. Nejjednodušší je provést přístavbu se samostatnou střechou, např. pultovou, se sklonem vycházejícím až ke zdi. Přístavba se zásahem do staré střechy je obtížná. Vyžaduje mimo jiné částečné odstranění střešní krytiny a zhotovení části nového krovu.

Výhody přístavby

Přístavba domu je jedním ze způsobů, jak získat více prostoru a zvýšit využití a tržní hodnotu vašeho domu. Přístavba může být malá nebo velká, jednoduchá nebo složitá, v závislosti na vašich přáních a potřebách. Před zahájením přístavby je důležité si odpovědět na několik otázek, například jaký je váš rozpočet, na co chcete přístavbu používat, jak velká má být a kam ji umístit. Každopádně se neobejdete bez projektanta, ale doporučujeme vám obrátit se na architekta, aby přístavbou nevznikl z domu architektonický paskvil.

Zdroj: dream.space, forbes.com