Ročně se renovují jen 2 % bytového fondu. Nízký počet renovací má vliv na energetickou efektivitu budov, i zdraví jejich obyvatelů. Řešením této situace by mohlo být zintenzivnění renovačních procesů. Ukázkou, jak na to, může být inspirativní projekt přestavby sociálního bydlení do aktivního standardu nedaleko Bruselu – RenovActive.

Výzkum společnosti VELUX přinesl 25 modelových domů na různých místech v Evropě – s ohledem na pohodlí, energetickou účinnost a životní prostředí. Součástí bylo i šest domů, které byly postaveny v rámci projektu Model Home 2020.

„Po sérii modelových domů – novostaveb – jsme se chtěli zaměřit na rekonstrukce. V Evropě se drží pomalý trend rekonstrukcí – momentálně se až 75 % budov stále nachází v původním stavu. Chtěli jsme vytvořit koncept komplexní renovace, která by splňovala základní parametry aktivního domu,“ říká Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX.

Inspirativní RenovActive

Projekt renovace sociálního bydlení v belgickém Bruselu naznačuje trend, kudy by se v budoucnosti mohly ubírat rekonstrukce starších budov. Hlavními kritérii projektu byly dobrá měřitelnost, cenová dostupnost a reprodukovatelnost. Projekt měl otestovat možnosti sociálního bydlení a rodinných domů, které mají nízké náklady a vysokou energetickou účinnost a poskytují komfort. Primárním cílem projektu bylo dokázat finanční realizovatelnost rekonstrukce aktivního domu v kontextu evropského sociálního bydlení.

Projekt je dílem architektonické kanceláře ONO architectuur v Antverpách.

Sedm kroků k cenově dostupné udržitelné rekonstrukci

Výhodou modulárního konceptu je možnost přizpůsobení typologii jakéhokoliv bytového domu a jeho opakovatelnost. Sedm kroků je možné aplikovat v rozličné míře v závislosti na dispozici stávající budovy a finančním limitu renovace.

Rakouská rekonstrukce Autor: Velux Autor: Velux

  • Půdní vestavba

Využití potenciálu horního podlaží; první prvek hledá nevyužité prostory a mění je na obytnou plochu vysoké kvality. U přestavby podkroví se při vytváření obytného prostoru věnuje velká pozornost dennímu světlu; vzniká zde více prostoru s velkým množstvím přirozeného světla, lepším větráním a regulací tepla.

  • Větší plocha oken

Velká fasádní i střešní okna zvětšují množství a zejména kvalitu denního světla. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře.

  • Otevřená schodišťová šachta

Otevřená schodišťová šachta zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla a účinné větrání s použitím komínového efektu. Denní světlo je rozváděno do všech podlaží včetně centrálních místností domu. Komínový efekt navíc pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, přičemž otevřenými dveřmi a okny proudí do bytu čistý vzduch.

  • Dynamická ochrana proti slunci

Třetí plášť hraje důležitou roli při zajištění pohodlí uvnitř bytu; zajišťuje příjemnou teplotu ve dne i v noci a také během všech ročních období, zejména při průměrném počasí. Dynamické externí stínění, např. prostřednictvím rolet, snižuje během letních měsíců vyhřívání bytu sluncem.

  • Hybridní větrání

Hybridní větrací systém kombinuje mechanické a přirozené větrání pomocí automatizovaných oken a vytápění. V létě se využívají okna a schodišťová šachta pro zajištění přirozeného chlazení budovy i účinnou výměnu vzduchu, např. prostřednictvím komínového efektu. V zimě mechanická ventilace pomáhá udržet dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snižuje riziko průvanu.

Rakouská rekonstrukce Autor: Velux Autor: Velux

Rakouská rekonstrukce Autor: Velux Autor: Velux

  • Kvalitnější obálka domu

Obálka domu se skládá z fasádního pláště a z moderního systému vytápění, který optimalizuje energetické parametry a tepelný komfort v bytě. Fasáda byla doplněna o dodatečnou povrchovou izolaci, dům má novou střešní konstrukci a nová fasádní okna. Je vybaven podlahovým vytápěním. Na horních poschodích se vytápí moderními radiátory.

  • Zvětšení obytného prostoru

Díky přístavbě došlo ke zvětšení bytů o cennou podlahovou plochu, kterou mohou využívat jejich obyvatelé. Zvětšení je omezeno velikostí pozemku a okolního terénu.

Jedním to nekončí

Dům z 20. let 20. století, který byl předmětem inovativní renovace, patří pod správu belgické asociace sociálního bydlení „Le Foyer Anderlechtois“. Asociace v krajině vlastní 3740 bytových jednotek. „Všechny domy, které jsou typologicky podobné dotyčnému, pocházejí z 20. let 20. století. Technické znalosti v tomto období nebyly na příliš vysoké úrovni. Brusel se však potýká s problémem vyšší hladiny podzemní vody, která má přímý vliv na zvýšenou vlhkost. Právě díky řešením, která nabízí koncept RenovActive, jsme se dostali velmi blízko k řešení tohoto problému,“ vysvětluje Bruno Lahousse, generální ředitel Le Foyer Anderlechtois. Projekt se představitelům společnosti líbil natolik, že přidělili prostředky na renovaci dalších 86 totožných domů, které by měly být hotové do konce roku 2018.