Modernismus vrcholil a „hravě nesouměrný“ štít byl zkrátka in. Doba od twistu k bumpu, nevázanost ve všem, nejprve jaksi experimentální a dráždivá, po okupaci velkými východními nájezdníky ještě setrvačně vzdorovitá. „Pohleďte, soudruzi, jak jsem mladistvě nezglajchšaltovaný,“ slýchávám dodnes z těch teď už dávno zkormoucených (protože ošklivých) a šedavých (vyčpělá provokace je smutek sám) průčelí.

Ještě horší bývalo ono „házení štoku na barák pro holku“, typický přístup našeho jezeďáckého venkova. Na chalupách, opatřených trojdílnými panelákovými okny a břízolitem, se náhle ocitly vikýře (zvané anduly) od štítu ke štítu. To s průčelím domu ovšem zacvičilo velmi nepřehlédnutelně, povstala figura, kterou nazývám zraněná koroptev. Jako by dům za sebou tahal své zraněné křídlo…

Monumentální vstup, hodný realizací Violeta le Duca v provedení slepého českého zedníka Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Monumentální vstup, hodný realizací Violeta le Duca v provedení slepého českého zedníka

Tohle je snad celé novostavba, Bože můj! Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Tohle je snad celé novostavba, Bože můj!

Manifest maloměstské brutality Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Manifest maloměstské brutality

Plastové mřížky v oknech, oblouk, různé sklony střešních rovin. Druhé jméno takové „architektury“ je bezradnost… Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Plastové mřížky v oknech, oblouk, různé sklony střešních rovin. Druhé jméno takové „architektury“ je bezradnost…

No pasaran!!! Boční fasádou, opatřenou střílnami, to zkrátka nepůjde. Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

No pasaran!!! Boční fasádou, opatřenou střílnami, to zkrátka nepůjde.

Andula od štítu ke štítu bývala pro českou vesnici typická jak boj o zrno. Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Andula od štítu ke štítu bývala pro českou vesnici typická jak boj o zrno.

Totéž, tentokrár je estetický vjem rozhojněn ještě o okapový svod á la sibiřská dača. Autor: Jan Rampich Autor: Jan Rampich

Totéž, tentokrár je estetický vjem rozhojněn ještě o okapový svod á la sibiřská dača.