Setká-li se hypotéka a rozvod, skoro vždy nastává vyčerpávající hledání řešení a dohadování. To se může táhnout, když není vůle se domluvit, i pár let. Zatímco společná hypotéka se splácí dále... Rozvod s hypotékou na krku přináší náhlou velkou finanční zátěž.

Rozvod přicházející v průběhu splácení hypotečního úvěru na společné bydlení je jednou z největších finančních i psychických zátěží pro obě zúčastněné strany; hned vedle problémů s pravidelným splácením splátek hypotečního úvěru. Jaké jsou možnosti a jaká pravidla bank a jaké rady se mohou na základě mnoha příkladů doporučit?

Prodej nemovitosti zatížené hypotékou není u nás ještě tak běžný jako na Západě. Stejně tak jako přefinancování - tyto dva fenomény čeká ještě u nás rozvoj.

Nejjednodušší: prodat dům či byt zatížený hypotékou Banka případ prověří, posoudí a povolí prodej. Jak ale probíhá vlastně podej domu zatíženého hypotékou, pokud s tím souhlasí oba manželé a zainteresovaná banka? Jsou dvě rozdílné cesty:

1. Dům se prodá a ze získaných financí se předčasně splatí hypoteční úvěr. Nový majitel tak už s domem nepřebírá žádný závazek splácet hypotéku; ta je doplacena. Musí ovšem zaplatit celou tržní cenu, je to pro něho finančně náročnější (ovšem zase si sám může vzít hypotéku!).

Penále. Pokud si rozvod a tedy prodej domu čirou náhodou nenaplánujeme tak, že se trefíme do měsíce, kdy se překlápí fixační období, budeme platit za předčasné splacení hypotéky penále.

Postup: Kupní cena se složí u advokáta nebo notáře, na základě smlouvy se část peněz rovnající se zbytku pohledávky banky (plus penále, náklady, poplatky) převede na banku. Hypotéka je tím splacena. Zástavní právo ve prospěch hypoteční banky zaniká a do katastru se zapisuje nový vlastník už bez omezení užívání - žádná hypotéka už na nemovitosti nevázne.

Každému z manželů tak zůstává polovina financí (po odečtení sumy doplacené bance) a navíc u banky také čistý stůl - úvěr je doplacen, a pokud v minulosti spláceli včas, mohou si zažádat o nové hypotéky k navýšení financí získaných prodejem domu s hypotékou.

Může na ně ale číhat nedostatečná bonita nebo špatná platební morálka v minulosti. Pokud první hypotéku spláceli spolu nepravidelně, je jejich jméno zapsáno v registru dlužníků. Nevadí, že hypotéku právě celou doplatili z prodeje domu, v registru zůstanou zapsaní ještě celé čtyři roky po konečném doplacení úvěru. Takže čtyři roky mohou mít s bankami problémy; jak budou veliké, závisí na míře "provinění", počtu dlužných splátek v minulosti, a zda třeba už posledních 6-12 splátek spláceli včas (tady každá banka uplatňuje jinou míru přísnosti či benevolence).

2. Druhou možností je prodej domu takzvaně "i s hypotékou", tedy s převzetím úvěru kupcem, se závazkem dále jej splácet. To opět musí posoudit banka, když rozvádějící se manželé přivedou zájemce o dům. Toho banka opět prověří podle svých kritérií. Pokud jeho příjmy nebudou dosahovat potřebné výše, nutné k bezproblémovému splácení hypotéky, dům se mu takto prodat nedá.

Varianta, že jeden z manželského páru si nemovitost zatíženou hypotékou nechá, tu je také, ale na tu si zaostříme příště.

-ag- Foto: http://www.profimedia.cz/