Předpokládejme, že rozvádějící se manželé se dohodnou, že jeden z nich zůstane v domě s hypotékou a bude ji sám také dále splácet.

Tady může nastat ovšem problém číslo 1. Banka to nemusí vůbec povolit, pokud ten, kdo chce dále sám splácet, nebude dostatečně bonitní, neprokáže bance požadovaný příjem. V takovém případě nezbývá, než se pokusit najít jiného spoludlužníka, což může být velmi náročné a nemusí se setkat s úspěchem. Pokud se vhodný spoludlužník najde, druhý manžel se z hypotečního úvěru vyváže.

Tady ale velký pozor - jsou případy, které by měly být varováním pro ty manžele nebo manželky, kteří dům opouštějí a nejsou nadále už jeho spolumajiteli! Oba manželé musejí společně požádat banku o vyvázání jednoho z nich ze závazku splácet hypotéku. Jinak to banka neudělá. Neboli ten, kdo z domu odchází, si sám banku o vyvázání z úvěru požádat nemůže. Takže by nadále všude figuroval s poznámkou, že splácí hypotéku a další úvěr mu už nikdo nedá.

Pokud se ale opravdu smluvně manželé dohodnou, že podají bance žádost o vyvázání jednoho z nich a banka to provede, může si manžel odcházející ze společného domu zažádat o "svou" hypotéku na své nové bydlení. I to může ovšem mít háček. Banka k němu přistupuje jako k úplně novému klientovi, takže opět musí prokázat dostatečné příjmy. Pokud nejsou akceptovatelné, musí opět hledat spoludlužníka, nebo se spokojit jen s částí peněz, které mu banka schválí, a zbytek najít jinde.

Další možností je, že jeden z manželů v domě zůstane, bude nadále sám splácet hypotéku a ještě toho druhého vyplatí, aby si mohl pořídit vlastní bydlení. To ovšem opět záleží na vzájemné dohodě.

A pokud se nic nepovede, k dohodě nedojde a banka nic nepovolí? Po neúspěšném vyčerpání všech možností je tady však ještě jedna situace - ze všech možná psychicky nejnáročnější - rozvedení manželé zůstávají spolu bydlet v domě nebo bytě zatíženém hypotékou a splácejí dále...

Pokud je žadatel(ka) ženatý nebo vdaná, banka vyžaduje souhlas druhého partnera.

Pozor i na situaci, kdy jsme ženatí nebo vdané, ale nežijeme spolu, a v extrémních případech jsme manžela nebo manželku třeba léta neviděli. To se může stát, třeba pokud se žena provdá za cizince, rozvede se v jeho zemi a u nás pořád nestíhá uvést papíry do pořádku. Pak si po letech chce vzít hypotéku a ke svému údivu zjistí, že banka vyžaduje manželův souhlas. I pokud s ním nežije. Nebo doporučí ženě, aby přinesla české potvrzení o rozvodu. Banka si vždycky hlídá veškerá možná rizika.

-ag-

Foto: http://www.profimedia.cz/