Jedním z nejhorších a nejrizikovějších řešení je zakrytí plynového potrubí vedoucího pod stropem vzduchotěsnou konstrukcí z dlaždic v kombinaci s dodatečnou instalací halogenového osvětlení. V případě netěsnosti izolace bude plyn zachycen za obkladem. Pokud se smísí se vzduchem, vznikne výbušná směs, která může snadno explodovat v důsledku přeskakování jisker při zapnutí světel.

Kam umístit žluté potrubí?

V budově lze vést potrubí vnitřního plynovodu volně po povrchu konstrukcí nebo pod snadno odnímatelnými dílci, kam spadá i obložení stěn nebo speciální podhledy. Další možností je vést plynové potrubí ve stěnách pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech. Vnitřní plynovod vedený po povrchu má být uložen minimálně 10 mm nad podlahou a alespoň 20 mm od stěn. Pokud potrubí vede pod omítkou, pak musí být umístěno v cementové maltě s krytím minimálně 10 mm, pokud je ve zdivu z dutých cihel, kde by mohlo dojít k nekontrolovatelnému šíření úniku plynu, pak musí být potrubí v chráničce. Výjimečně může být plynovod za přesně daných podmínek veden i v podlaze.

Instalace plynovodů pomocí ocelových trubek:

Zdroj: Youtube

Kudy se plyn nesmí vést

Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, nepřístupnými a nevětranými šachtami a otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m². Zákaz vedení plynu se vztahuje i na komínové průduchy, komínové zdivo, podlahy (kromě výjimek), schodišťové stupně nebo stropy. Plynové potrubí nesmí být umístěno ani za i pod stabilně zabudované předměty.

Přísné podmínky plynové instalace

Potrubí plynové instalace může být skryto podhledem jen za určitých podmínek, které musí schválit revizní technik - plynař. Kromě toho musí být instalační potrubí snadno přístupné pro údržbu nebo opravy. Plynové potrubí proto nesmí být až na výjimky zakryto ani sádrokartonovou deskou. A vzhledem k tomu, že žlutě natřená plynová trubka zrovna nepatří k vrcholům designu, je potřeba strop upravit tak, aby potrubí nebylo uzavřeno a nebylo zároveň vidět.

Kam s plynovými rozvody?

Co tedy lze s hyzdícím plynovým potrubím dělat? Možným řešením je strop vytvarovat tak, aby plynové potrubí jednoduše zmizelo z dohledu, aniž by muselo být zabudováno dovnitř. Nejběžnějším způsobem je zhotovení podhledu v podobě ostrůvku pod stropem, a tedy bez spojení se stěnami. Volný prostor mezi stropem a podhledem by měl být dostatečně velký, aby umožňoval volný přístup k instalaci za účelem údržby nebo opravy. Pokud je strop instalován tímto způsobem, plynová instalace zmizí z dohledu a zároveň zůstane po celé délce nezakrytá.

Zdroj: homebuilding.co.uk, theconstructor.org