Plasty nahrazují v tomto oboru ostatní materiály především díky své odolnosti vůči korozi, snadné montáži, a často i kvůli ceně. Při volbě plastového potrubí by však poslední uvedené kritérium nemělo být tím nejdůležitějším. Nejobvyklejšími používanými plasty jsou polypropylen (PP-R), polyetylén (PE) - základní termoplasty, a dále polybuten (PB), síťovaný polyetylén (PE-X) a polyvinylchlorid (PVC). Mezi nejkvalitnější výrobky patří vícevrstvé trubky al-pex.

Není plast jako plast

Nejčastěji je ze skupiny plastů využíván polypropylen (PP-R). Ve srovnání s dále uvedeným polyetylénem mu příliš nesvědčí teploty pod bodem mrazu - je méně houževnatý, vyšším teplotám naopak odolává bez potíží. Je také odolný proti chemickému působení - kromě rozvodů studené i teplé vody je možné ho využívat i při výrobě bazénů nebo pro podlahové a ústřední vytápění, případně pro dopravu chemických materiálů.

Pokud jde o polyetylén (PE), je nejčastěji využíváno pět základních typů: PE-LD, PE-MD, PE-HD, PE-HD-HMW, PE-HD-UHMW. Vzájemně se liší hustotou a mají další modifikace, a tedy odlišné vlastnosti, které ovlivňují jejich účel použití. Ovšem mezi velmi kvalitní materiály patří síťovaný polyetylén (PE-X), který má velmi dlouhou životnost při zvýšených teplotách, aniž by měnil vlastnosti. Je proto využíván především pro tlakové rozvody vody a podlahové topení. Nepůsobí na něj ani dlouhodobě užívané nemrznoucí směsi a antikorozní přísady, přidávané někdy do vody v otopných systémech. Ovšem nejkvalitnějším produktem je již zmíněná vícevrstvá trubka al-pex – tvoří ji nosná podélně svařená hliníková trubka, na níž je nanesen zesítěný polyetylén. Tento výrobek je lehký, tvarovatelný za studena, odolný proti korozi a zarůstání, předností je i snadná montáž. Al-pex trubky mají velmi nízkou teplotní roztažnost, což zvyšuje životnost potrubí i jeho odolnost proti působení teploty a tlaku.

Výhody plastového potrubí:

  • Velmi dobrý poměr životnost vs. cena
  • Flexibilnost
  • Absence hrdlových spojů, a tedy dokonalá těsnost
  • Rychlejší a levnější instalace
  • Čistota průřezu bez zarůstání
  • Recyklovatelný materiál

Foto: www.thinkstock.cz