Trik při rozbíjení betonu spočívá v tom, že se před úderem kladivem pod desku podhrabete. Podkopáním betonu se tak eliminuje jeho vnější opora, takže materiál je mnohem náchylnější k prolomení a odlomení. U malých betonových desek, jako jsou terasové čtverce nebo podložky pod klimatizační jednotky, můžete také nechat jednu osobu, aby desku pomocí bourací tyče o několik centimetrů nadzvedla, zatímco druhá osoba bude do desky bušit kladivem. Vypáčení desky má stejný účinek jako kopání pod ní. Případně můžete desku vypáčit a pod desku strčit kámen nebo kus dřeva, aby se deska udržela nad půdou.

Kopání pod betonem

Vykopejte zeminu, štěrk nebo jiný materiál zpod betonu pomocí lopaty a krumpáče nebo motyky. Kopejte asi 30 cm směrem dovnitř od okraje desky, aby vznikla mezera asi 1 cm; mezera nemusí být hluboká. Krumpáč nebo rýč se hodí k prořezávání případných kořenů, rozbíjení či vypáčení kamenů nebo ztvrdlého jílu a vyškrabávání materiálu zpod desky.

Jak rozbíjet beton:

Zdroj: Youtube

Údery do betonu

Beton lehce pokropte vodou, abyste minimalizovali prašnost. Uchopte rukojeť kladiva dominantní rukou blízko ocelové hlavy a druhou rukou směrem ke konci rukojeti. Obloukovitým pohybem s dostatečným pohybem nohou zvedněte kladivo co nejvýše, ale ne přímo nad hlavu, a poté jej nechte klesnout, jakmile dominantní rukou sjedete po rukojeti dolů. Udeřte do betonu podél okraje prázdného prostoru, který jste pod ním vyhloubili, jako byste něco rozbíjeli přes okraj stolu. Podle potřeby údery opakujte a pokaždé udeřte do stejného místa, dokud se beton nerozbije.

Nechte pracovat kladivo

Při úderu dolů nevyvíjejte na kladivo velkou sílu; nechte kladivo pracovat. Případně můžete použít rukojeť jako páku, abyste zvýšili rychlost dopadu ocelové hlavy, ale nevyčerpávejte se snahou udeřit co nejsilněji. Úder a hmotnost hlavy kladiva samy udělají svou práci.

Odlamování kusů betonu

K otevření prasklin a oddělení kusů, které se brání odpadnutí, použijte páčidlo. Plochý konec tyče vtlačte do praskliny. Kývejte jím sem a tam, dokud nebude alespoň centimetr v prasklině. Páčidlem kývejte tak dlouho, dokud se vám nepodaří kus betonu odtrhnout. Pokud byla betonová deska vyztužena armovacími pruty nebo kovovou tkaninou, může být nutné odříznout kovové pruty nebo dráty pomocí úhlové brusky, jakmile se každý kousek betonu odlomí. To je častější u příjezdových cest nebo terasových desek, ale i chodníky jsou někdy takto vyztuženy.

Doprava rozbitého betonu

K přemístění velkých kusů betonu použijte rudl nebo kolečko. Rudl je lepší než kolečkový vozík, protože stačí kus betonu zvednout jen o centimetr nebo dva, abyste ho na rudl dostali. Kusy betonu zvedejte opatrně, pomocí nohou a se zapojením váhy těla. Odvezte kusy betonu do sběrného dvora nebo na skládku.

Zdroj: a-plus-enterprises.com, familyhandyman.com