Stavby rurálního funkcionalismu se snaží povyšovat běžnou vesnickou architekturu na moderní.