Rustika je zdivo z velkých neopracovaných nebo nahrubo opracovaných kvádrů. Rustika zdůrazňuje spáry mezi kameny, zdivo pak působí mohutným plastickým dojmem. Užívala se ve starověkém římském stavitelství a ve středověku, zejména u pevnostních staveb, v renesanci, v baroku i v 19. století hlavně pro přízemí paláců a reprezentačních budov.