Představme si, že rekonstruujeme chalupu, starší domek nebo byt. Jedna z důležitých věcí, kterou je skoro vždy nutné udělat, je rekonstrukce podlahy. Možností, jak to provést, je jistě několik, ale jedna z nich je velmi rychlá a elegantní. Jedná se o vytvoření nové suché plovoucí podlahy ze sádrokartonových, dřevotřískových nebo cementotřískových desek, pod kterými se pro vyrovnání nerovného podkladu položí vrstva vyrovnávacího podsypu z Liaporu, lehkého keramického kameniva pro stavební aplikace, obecně známého pod názvem „keramzit“.

Více o keramickém kamenivu Liapor >>

Výhody podsypu z Liaporu u suchých plovoucích podlah

 1. Malé zatížení podkladní konstrukce
 2. Dokonalé vyplnění nerovností a vyrovnání podkladu
 3. Zcela suchý a rychlý proces
 4. Výborná tepelná i akustická izolace
 5. Podlaha je ihned pochozí

Video z provádění plovoucích podlah s podsypem z Liaporu:

Největší předností podlah s podsypem z Liaporu je jejich jednoduchá a rychlá montáž suchou cestou. Při provádění nejsou nutné žádné přestávky, výrazně se zkracuje doba realizace a navíc je tento typ podlah mnohostranně použitelný pro bytovou výstavbu, novostavby i rekonstrukce. Podsyp z Liaporu, obvykle z jemné frakce do 4 mm, v podlahách dokonale vyrovná případné nerovnosti podkladu, lze ho použít jako výplň nepravidelných prostor, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy, kročejový útlum a umožňuje například i bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžují nosné konstrukce stavby, a jsou vhodné například pro řešení podlah střešních nástaveb stávajících bytových domů.

Více o přednostech kameniva Liapor >>

Jak postupovat při rekonstrukci podlahy?

Po odstranění staré podlahy včetně starého násypu podklad dobře očistíme. Pokud budeme pokládat podlahu na starý dřevěný strop, je nutné v rámci přípravy důkladně utěsnit případné spáry podkladu, a to buď přelištováním, nebo např. montážní pěnou. Před realizací vyrovnávacího podsypu se doporučuje na stávající konstrukci položit separační vrstvu (např. netkanou geotextilii).

Suchý podsyp z Liaporu je vhodný aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu naopak není v podstatě omezena. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.

Montáž vlastní podlahy

Podlahové desky by měly být vždy kladeny v systému pero/drážka, a pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.

K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků, například z minerální vlny. Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu.

Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahu pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří. Hrany desek s perem u stěny se odřežou ruční nebo elektrickou pilkou.

Jednotlivé dílce podlahy klademe za sebou v pruzích, přičemž zbytky desek z jednoho pruhu tvoří začátek pruhu druhého, čímž se zabrání vzniku průběžných spár v jednotlivých řadách a snižuje se na minimum objem prořezů desek. Přesazení spár musí být minimálně 25 cm. V místech prahů dveří je nutné spáru mezi deskami podložit (např. dřevěným profilem).

Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spár desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.

Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotova a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu.

Další stavební aplikace kameniva Liapor >>

Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor Kontaktujte naše obchodně technické poradce, kteří vám poskytnou veškeré potřebné informace a vytvoří individuální cenové nabídky.

Ing. Libor Pupík

 • tel.: +420 352 324 435
 • fax: +420 352 324 499
 • mobil: +420 606 643 550
 • e-mail: pupik@liapor.cz

Helena Pavlisová

 • tel.: +420 352 324 441
 • fax: +420 352 324 499
 • mobil: +420 602 110 656
 • e-mail: pavlisova@liapor.cz

Další informace naleznete na www.liapor.cz