Rytí je základní zpracování půdy. Rytím se půda obrací, drobí a částečně mísí. Ryjeme pokud možno kolmo, abychom dosáhli co největší hloubky, a půdu obracíme tak, aby vrchní vrstva přišla na dno brázdy. Tím se zničí vyklíčené jednoleté plevely a spodní vrstva půdy obrácená na povrch se okysličuje. Hroudy ryjeme co největší, povrch necháme přes zimu neurovnaný – v hrubé brázdě. Tak se zachytí co nejvíce vláhy ze zimních dešťů i ze sněhu. Hroudy v zimě promrznou, mráz je roztrhá a půda se nakypří.