S nejmladším členem finanční skupiny Wüstenrot, s hypoteční bankou, se klienti mohou setkat od února letošního roku. Přes nesporné mládí se vyvarovala dětským nemocem a svým starším a zkušenějším kolegyním se směle vyrovnala. Současná nabídka Wüstenrot hypoteční banky představuje to nejlepší na trhu produktů určených na financování bydlení. Banka poskytuje v souladu s tradicí evropské finanční skupiny Wüstenrot hypoteční úvěry výhradně na účely spojené s bydlením. V současné době pak zejména na účely zajišťující bydlení soukromých osob. Protože výstavba nových bytů i rodinných domků je pro mnohé velmi lákavá a mnoho z nás touží po moderním a pohodlném bydlení, podívejme se nyní blíže na to, jak se lze prostřednictvím některého z produktů této banky přiblížit svému snu. Pokud uvažujete o hypotéce jako o prostředku k dosažení vlastního bydlení, je rozhodně dobré se s nabídkou nové hypoteční banky podrobněji seznámit. Nabídka Wüstenrot hypoteční banky, a. s., zahrnuje v současné době čtyři základní produkty: a) Hypotéka Wüstenrot b) Bydlíme s KONSTANTOU c) Spoříme s hypotékou d) Jistíme se s hypotékou Hypotéka s jednotnou úrokovou sazbou Hypotéka Wüstenrot se poskytuje od 300.000 Kč do maximálně 70 % ceny zastavených nemovitostí nebo do výše investičního záměru. Úrokové sazby jsou jednotné, garantované všem, kdo splňují požadavky na platební schopnost. Dvouletá úroková sazba činí 5,8 %, pětiletá pak 5,35 %. Nejkratší doba splatnosti je 5 let, maximální pak 30 let. Finanční zatížení klienta při čerpání tohoto úvěru lze nejlépe ukázat na příkladu. Bezdětní manželé Novákovi kupují byt za cenu 1 milionu korun. Nemají jiné finanční závazky. Hypoteční úvěr mohou v tomto případě čerpat do výše 70 % nemovitosti, tedy 700.000 korun. Zbývající část je nutné uhradit z jiných zdrojů. Požadavek banky na minimální výši čistých příjmů činí cca 15.200 korun. Měsíční splátka úvěru při době splatnosti 20 let a pětileté úrokové sazbě 5,35 % pak představuje 4.756 korun. Bydlíme s KONSTANTOU - kombinace, která nezklame Spojení stavebního spoření s hypotečním úvěrem ocení hlavně ti, kteří nedisponují dostatečnými vlastními zdroji tak, aby jim na koupi nového bytu nebo domku stačil úvěr ve výši 70 % celkové ceny nemovitosti. Překlenovací úvěr od stavební spořitelny umožňuje financovat investiční záměr klienta v oblasti bydlení nad 70 %, tedy nad hranici, kterou pokrývá hypoteční úvěr. Maximální výše překlenovacího úvěru by neměla překročit částku, při které spořitelna požaduje zajištění tohoto úvěru zástavním právem k nemovitosti. Jako doplněk Hypotéky Wüstenrot může být použit překlenovací úvěr KONSTANTA nebo DOMINANTA. O překlenovací úvěr KONSTANTA mohou klienti požádat současně s uzavřením smlouvy o stavebním spoření za předpokladu, že mají k dispozici úsporu ve výši 29 % požadovaného úvěru. Pro ty, kterým chybějí potřebné finance na počáteční vklad je připraven překlenovací úvěr DOMINANTA s nulovou akontací. Také o tento úvěr lze požádat současně s uzavřením smlouvy o stavebním spoření. Vraťme se k předchozímu příkladu - koupi bytu manželů Novákových v hodnotě 1 milionu korun. Měsíční splátka úvěru Hypotéky Wüstenrot při době splatnosti 20 let, pětileté úrokové sazbě zůstává 4.756 korun. Je-li zbývajících 300.000 korun financováno z KONSTANTY, činí měsíční splátka 2.100 korun, pokud Novákovi využijí DOMINANTU, zaplatí měsíčně 3.000 korun. Požadavek na minimální výši čistých měsíčních příjmů žadatelů o úvěr představuje v tomto případě cca 17.300 až 18.200 Kč. Srovnáme-li tuto kombinaci s finančním zatížením u běžné stoprocentní hypotéky, kde se pohybujeme mezi 8 až 9 tisíci korunami, jsou výhody produktu Wüstenrot hypoteční banky více než patrné. S hypotékou i ušetříte Další kombinace Hypotéky Wüstenrot se stavebním spořením u Wüstenrotu pod názvem Spoříme s hypotékou nabízí možnost využití úlevy ze splátek hypotéky v podobě odkladu splátek jistiny hypotečního úvěru na vázací dobu stavebního spoření (5 let). Po pěti letech se z výnosu stavebního spoření zaplatí dlužná částka bance. Cykly je možno opakovat. Výhodou pro klienta jsou díky výhodnému úročení vkladů a státní podpoře dodatečné úspory v řádu až desítek tisíc korun, aniž by se zvýšilo finanční zatížení rodiny. Výhody lze nejlépe dokumentovat opět na našem modelovém příkladu. Založí-li manželé Novákovi současně s žádostí o Hypotéku Wüstenrot 2 stavební spoření, naspoří dohromady při měsíční úložce 825 korun na každou smlouvu, při započtení státní podpory, za pět let okolo 130.000 tisíc korun. Novákovi si mohou dovolit spořit, protože odkladem splátek hypotečního úvěru ušetří 1.635 korun měsíčně. Po pěti letech bude banka požadovat splátku dluhu ve výši cca 112.000 Kč, manželům Novákovým tak zůstane k dispozici okolo 18.000 korun, což rozhodně uvítají. Jistíme se s hypotékou Jde o kombinaci Hypotéky Wüstenrot s Kapitálovou životní pojistkou SPECIAL Wüstenrot. Princip kombinace je obdobný jako u produktu Spoříme s hypotékou. Klient vedle hypotéky uzavře životní pojistku, a to minimálně ve výši dlužné částky a na celou dobu splatnosti hypotečního úvěru. Banka dává klientovi možnost odkladu splátek jistiny hypotečního úvěru na celou dobu splatnosti úvěru (případně podle typu životní pojistky i v kratších etapách). Klient platí bance po celou dobu jen úroky, na konci doby splatnosti úvěru uhradí z pojištění dlužnou částku a přebytek výnosů z pojištění může použít k jiným účelům. Pokud této kombinace využijí manželé Novákovi, získají při výši úvěru 700.000 Kč (doba splatnosti 20 let, úroková sazba 5,35 %, měsíční anuitní splátka úvěru 4.756 korun) odklad splátek jistiny ve výši 1.635 Kč. Tento obnos mohou využít na úhradu životní pojistky. Dejme tomu, že oběma manželům je 40 let, uzavřou dvě Kapitálové pojistky SPECIAL, každý na 350.000 korun (dohromady ve výši dlužné částky). Muž bude platit měsíčně 1.650 Kč, žena jen 1.564 Kč. Celkem oba tedy budou platit 3.214 korun, z toho ale 1.635 Kč jde na vrub odložené splátky jistiny úvěru od banky. Takže zatížení rodinného rozpočtu se jim zvýší měsíčně jen o 1.579 Kč! A při tom ročně si oba mohou odpočítávat dalších 12.000 Kč od základu daně. Výhody této kombinace manželé Novákovi uvítali, protože:

  • Vyšší zatížení rozpočtu rodiny je částečně kompenzováno úlevou na splátkách úvěru.
  • Při splnění podmínek zákona o daních z příjmu si lze zvýšit podstatným způsobem daňové odpočty.
  • Mají jistotu, že v případě vzniku pojistné události nepřijde druhý z partnerů o střechu nad hlavou.
  • V případě invalidity nebo dlouhodobé plné pracovní neschopnosti některého z manželů neplatí tento klient pojistné, a to i opakovaně v průběhu celého pojištění, popř. - podle situace - třeba až do konce pojištění; přitom veškeré výhody a nároky z Kapitálové pojistky SPECIAL zůstávají zachovány v plném rozsahu,
  • a navíc po skončení pojištění budou ještě vyplaceny bonusy, jejichž výše závisí na investičních výnosech pojišťovny. Manželé