Ten soutěžící z řad projektantů a architektů, který nejlépe uspěje v klání pořádaném každoročně společností KM Beta, a. s., si totiž tradičně odveze 200 lahví kvalitního moravského vína a k tomu zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 tisíc Kč. Atraktivní ceny čekají také na studenty, kteří uspějí v soutěži Dům nové generace: Vítěz v kategorii vysokých škol si odnese 10 tisíc korun a navíc zájezd dle vlastního výběru ve stejné hodnotě. Realizačním firmám je určena soutěž s názvem Kamion plný KM Bety, kde jsou hlavními cenami dva kamiony plné stavebních materiálů KM Beta – střešní krytiny a vápenopískových cihel.

Tradiční klání pro projektanty

Soutěže Pohár plný vína se mohou zúčastnit všichni projektanti nebo architekti, kteří pošlou na adresu společnosti KM Beta, a. s., (KM Beta, a. s., Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín) nebo předají regionálnímu manažerovi fotografie vlastní naprojektované a zrealizované stavby spolu s vyplněnou přihláškou. Podmínkou je použití střešní krytiny KM Beta, zdicích prvků KMB SENDWIX či obkladových pásků KM Beta v přihlášených projektech. Soutěžní objekt musí být zkolaudován. Do výběru budou zařazeny přihlášky odevzdané do 31. 1. 2010.

Vítěz soutěže „Pohár plný vína“ si tradičně odveze 200 lahví kvalitního moravského vína a k tomu zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 tisíc Kč. Zkrátka nepřijdou ani soutěžící na druhém a třetím místě. Získají 100, respektive 50 lahví vína a navíc zájezdy od CK KM TRAVEL dle vlastního výběru v hodnotě 7500, respektive 5000 Kč! Vyhodnocení soutěže leží i letos na bedrech odborné pětičlenné poroty ve složení: Mgr. Zdeněk Svoboda, Střechy, fasády, izolace; ing. Peter Halász, Jaga group; Jiří Ladman, Business Media CZ, s. r. o.; ing. Ludvík Pelka – hlavní technolog KM Beta; ing. Martin Urbanec – technický poradce KM Beta. Porota bude hodnotit architektonické řešení stavby, vhodný výběr a správné použití materiálů a dále originalitu projektu a řešení detailů.

Studentská soutěž má šanci na rekordní účast

Vysokou účastí se pyšnil šestý, a zatím poslední ročník soutěžního klání pro studenty s názvem „Dům nové generace“. Začínající rozšířený ročník 2009/2010 soutěže má však velkou šanci překonat tento rekord. Tentokrát se totiž mohou zapojit nejen studenti VUT Brno, ČVUT Praha a studenti středních a vyšších odborných škol, ale také studenti ze stavební fakulty ostravské VŠB-TU. Tradiční soutěž vyhlašovaná každoročně společností KM Beta, a. s., hodnotí diplomové práce, ročníkové projekty a semestrální práce studentů vysokých a dále práce studentů středních a vyšších odborných škol. Soutěžní klání je zaměřeno na zpracování projektu energeticky úsporného, nízkoenergetického nebo pasivního rodinného či bytového domu nebo občanské stavby.

Studenti mají za úkol zpracovat návrh, vizualizaci a projektovou dokumentaci objektu pro střešní pláště, vnitřní a obvodové konstrukce s důrazem na tepelné úspory objektu s využitím materiálů společnosti KM Beta, a. s. Porotou je hodnocena především originalita návrhu a správnost konstrukčního řešení, dále správnost použití výrobků KM Beta a kvalita zpracování. Studenti vysokých škol navíc musí správně zpracovat výpočet roční tepelné bilance nebo energetický štítek řešené stavby a potřebné tepelně-technické výpočty. Vítěz v kategorii studentů vysokých škol získá 10000 Kč a zájezd v hodnotě 10000 Kč. Středoškolský vítěz bude odměněn hotovostí ve výši 5000 Kč a zájezdem v hodnotě 10000 Kč. Studenti na stříbrných, respektive bronzových příčkách v obou kategoriích získají zájezdy v hodnotě 10000, respektive 5000 Kč. Zajímavé finanční odměny získají také konzultanti nejúspěšnějších soutěžících.

Vyhodnocení soutěže proběhne závěrem školního roku 2009/2010 po dohodě s garanty soutěže. Těmi jsou doc. ing. Antonín Fajkoš, CSc. (FAST VUT Brno), doc. ing. Šárka Šilarová, CSc. (FAST ČVUT Praha) a ing. Jan Hruška - obchodní ředitel KM Beta, a. s. Přesné termíny budou uveřejněny na internetových stránkách www.kmbeta.cz, respektive budou oznámeny přihlášeným účastníkům soutěže. Více informací o soutěžích společnosti KM Beta, a. s., na www.kmbeta.cz.