Poskytnutím překlenovacího úvěru se stavební spořitelny snaží vyjít vstříc těm klientům, kteří ještě nemají nárok na čerpání úvěru ze stavebního spoření, ale potřebují okamžité finanční prostředky k vyřešení svých bytových potřeb. Pokud budeme chtít získat překlenovací úvěr, musíme jako žadatelé předložit doklady osvědčující použití finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě, většinou se jedná o účty za provedené stavební práce – úpravy, které pak spořitelna proplatí. Spořitelny také podmiňují čerpání úvěru minimálním zůstatkem na účtu, jenž tvoří vklady, připsaná státní podpora a úroky z nich, a je vyjádřen jako procentní podíl z cílové částky. Jeho výše se pohybuje v rozmezí 40 – 50 % cílové částky podle jednotlivých spořitelen. Rovněž je důležité i dosažení minimálního hodnotícího čísla, které spořitelna stanovila pro příslušný přidělovací měsíc a s jehož pomocí určuje pořadí pro přidělení cílové částky. Jeho výše závisí na zvolené cílové částce, na typu spoření a na době, po kterou již klient spoří. Důležitou podmínkou pro získání úvěru je také prokázání schopnosti úvěr splácet, u vyšších částek je požadováno jeho zajištění prostřednictvím ručitele nebo zástavy. Spořitelna může také požadovat, aby účastník pojistil majetek, který je předmětem zástavního práva a uzavřel životní a úrazové pojištění, které musí být ve prospěch stavební spořitelny. Obecně však nelze říci v jaké výši bude ta či ona spořitelna zajištění požadovat. Při získávání úvěru žadatelé opět musí úvěr dostatečně zajistit a prokázat schopnost splácení. Na využití mezi úvěru nemají účastníci spoření právní nárok. Úroky se stanovují na tržním principu, jsou tedy vyšší než u úvěru ze stavebního spoření a pohybují se od 6,5 do 11 %. Překlenovací úvěr může být klientům poskytnut, pokud naspoří nebo jednorázově vloží na účet stavebního spoření určenou minimální část, kterou stanovují jednotlivé spořitelny. Překlenovací úvěry se setkaly s mimořádným zájmem klientů, jen za první tři čtvrtletí tohoto roku jich poskytly stavební spořitelny přes 62 tisíc v částce dosahující téměř 10 miliard korun. Ve snaze umožnit přístup k úvěrům co nejvíce žadatelům snižují spořitelny výši minimálního zůstatku na účtech a vyhrazují dostatečné prostředky dosahující stovek milionů korun. Úvěr ze stavebního spoření je možné čerpat nejdříve po 2 letech spoření. Lze ho využít pouze na financování bytových potřeb, jimiž se míní nejen výstavba domu či pořízení bytu, ale také dílčí stavební úpravy jako je například ústřední topení, koupelna, elektroinstalace, okna, fasáda nebo přestavba podkroví na byt a podobné úpravy.