Letošní, v pořadí již III. ročník celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY se zaměří na SANACI OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, LODŽIÍ A STŘECH, tedy v procesu regenerace nejfrekventovanější oblasti. Konferenci již potřetí pořádá společnost STAVOKONZULT za odborné garance soudně znaleckého ústavu Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha a pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení. Do Hradce Králové se ve dnech 11.-12. prosince sjedou přední čeští experti a znalci v oborech stavební tepelná technika, mechanická odolnost (statika), požární bezpečnost a hydroizolace. V jednotlivých odborných příspěvcích seznámí účastníky se svými dlouhodobými zkušenostmi s regenerací panelových domů v České republice. Množství regenerovaných domů postavených panelovou technologií se v roce2006 výrazně zvýšilo, stejně jako se nenaplnily předpovědi o rapidním poklesu cen bytů v těchto bytových domech. Bohužel se vzrůstajícím počtem opravovaných domů narůstá množství reklamací, vad a poruch vzniklých nevhodně zvolenými materiály, nerespektováním zásad stavební fyziky a příslušných předpisů. Nedostatky se projevují zvláště u obvodových plášťů, otvorových výplní, střech, a to především u opravených domů, která vlastní malá bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Právě těmto vlastníkům domů, mnohdy laikům, jsou v přípravné fázi často předkládány zkreslené nebo nepravdivé informace, na jejichž základě se následně vlastníci rozhodují ne zcela správně. Bohužel se tak stává i na některých akcích, které jsou spíše reklamními setkáními několika různých dodavatelů. Vlastníkům panelových domů, kteří teprve regeneraci svého domu připravují, proto letos pořadatel umožní zúčastnit se odborného programu konference zcela ZDARMA. Mají tak jedinečnou možnost dozvědět se, jak svůj "panelák"zregenerovat tak, aby za několik let nemuseli řešit plísně, zatékání, či dokonce destrukci zateplovacího systému. Podmínkou využití této nabídky je včasné přihlášení se vyplněním a zasláním registračního listu pro BD a SVJ, která je ke stažení na http://www.stavokonzult.cz Nově v prostorech konferenčního centra bude zřízeno PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO REGENERACI PANELOVÝCH DOMŮ, ve kterém zaměstnanci Státního fondu rozvoje bydlení, finanční experti, energetičtí auditoři, specialisté na zateplovací systémy, střech a výměny oken zderma zodpoví konkrétní dotazy zástupců BD a SVJ týkající se regenerace panelových domů, dotací, úvěrů. Odbornou veřejnost bude jistě zajímat detailní prezentace nového zjednodušeného systému lepení polystyrenových izolačních desek jednosložkovým polyuretanovým lepidlem, což dle zahraničních zkušeností vede ke zrychlení prací a lepším tepelně-technickým vlastnostem zateplovacího systému. Konference je určena především pro odbornou veřejnost a majitele panelových budov. Jako součást konference se první jednací den uskuteční neformální večerní diskusní setkání členů přípravného výboru, přednášejících a účastníků konference. Samozřejmostí je kromě odborného programu i prezentace předních firem dodávajících certifikované kvalitní systémy používané pro regeneraci bytových domů, finančních institucí poskytujících úvěry a specializovaných inženýrských a poradenských firem.

Zdroj: Protext