Pronikání vlhkosti včetně dehtu na povrch komínového tělesa. Foto:Zbigniev Ondřej Adamus Autor: Oficiální zdroj Pronikání vlhkosti včetně dehtu na povrch komínového tělesa. Foto:Zbigniev Ondřej AdamusAutor: Oficiální zdroj

Podpora státu na nové vytápění se bohužel týká jen kotlů. A to je možná jeden z největších problémů, které se dnes ukazují. Revize nebo dokonce repase komína lidi už neláká, protože ji platí ze svého. Náklady na revizi komínového tělesa, která je při výměně kotle ze zákona povinná, musí každý uhradit sám. Podle odborníků si ji však nechá provést málokdo. V reálu je tak v chodu mnoho kotlů, jejichž provozní bezpečnost nikdo neřeší. Následky tohoto zanedbání či opomenutí přitom mohou být fatální – od zničení nového kotle přes poškození komína až po otravu zplodinami či požár domu.

Podle novely zákona o ovzduší se od letošního ledna nesmějí prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy. Zhruba půl milionu domácností, které je používá, bude muset nejpozději do 1. září 2022 svoje topení řešit, protože od tohoto data je bude zakázáno užívat. Bez ohledu na to, v jakém kraji bydlí, si lidé budou muset pořídit kotle spadající do některé z vyšších emisních tříd.

Neodborné napojení nového spotřebiče na spalinovou cestu: Foto:Zbigniev Ondřej Adamus Autor: Oficiální zdroj Neodborné napojení nového spotřebiče na spalinovou cestu: Foto:Zbigniev Ondřej AdamusAutor: Oficiální zdroj

„Současně s instalací nového spotřebiče je povinnost podle nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., které platí od března 2010, nechat provést revizi celé spalinové cesty,“ uvádí ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. Podle jeho slov ale lidé často hřeší na to, že nový spotřebič má nižší teplotu spalin než ten původní, a domnívají se, že to nemůže komínu uškodit. Přitom právě v tomto případě hrozí, že ve spalinové cestě začnou spaliny kondenzovat a dochází k tvorbě dehtových usazenin, které mohou následně vzplanout. Stejně tak jsou rizikem i odlišné požadavky na komínový tah. Nadměrný tah snižuje účinnost spalování a prodražuje zbytečně topení. Oproti tomu nedostatečný tah je potom vyloženě nebezpečný, neboť únik spalin ohrožuje zdraví i životy.

Průsak kondenzátu špatným komínem na povrch stěny. Foto:Zbigniev Ondřej Adamus Autor: Oficiální zdroj Průsak kondenzátu špatným komínem na povrch stěny. Foto:Zbigniev Ondřej AdamusAutor: Oficiální zdroj

ČTĚTE TAKÉ:

„Informace o povinnosti provést revizi spalinové cesty není zahrnuta v podmínkách ani jednoho ze jmenovaných dotačních programů. V obou případech se předpokládá, že lidé tuto zákonnou povinnost znají, případně ji s nimi dořeší firma zajišťující zapojení kotle. Bohužel realizační firmy, až na některé výjimky, revizi spalinové cesty nežádají,“ říká Zbigniew Ondřej Adamus, revizní technik spalinových cest a soudní znalec v oboru domovní a spalinové systémy. „Argumentují přitom zkušeností, že na základě revize vznikl obvykle požadavek spalinovou cestu před zapojením nového kotle upravit. To z jejich pohledu komplikovalo jednoduchost dodávky a instalaci kotle a odrazovalo zájem zákazníka o výměnu.“

Náklady na přizpůsobení spalinové cesty novému spotřebiči nemusí být vysoké. Velkou finanční zátěží se stanou obvykle až v případě, kdy vlivem špatného zapojení nebo neodpovídajících vlastností dojde k destrukci této cesty. „Pokud je při revizi zjištěna nutnost komín opravit, či přizpůsobit, je podle stupně závažnosti zjištěného problému na výběr z několika řešení,“ uvádí Jiří Vrba ze Schiedelu. Časově i finančně nejméně náročným řešením je komín vyvložkovat. Cena podle použitého materiálu a průměru komína zde začíná na 800 korunách za metr. Jestliže je porucha závažnější a bylo by třeba provádět další úpravy – frézování průduchu, celkovou rekonstrukci některé části tělesa komína, řešit přídavné tepelné izolace, je potřeba zvážit efektivnost nákladů.

Dehet v komíně Foto: Zbigniev Ondřej Adamus Autor: Oficiální zdroj Dehet v komíně Foto: Zbigniev Ondřej AdamusAutor: Oficiální zdroj

Sankce za neprovedení revize spalinové cesty neexistuje. Osoba pověřená kontrolou pouze může podat podnět stavebnímu úřadu a upozornit na nezpůsobilost spalinové cesty s návrhem na její řešení. Jedinou „skutečnou sankcí“ přímo pro provozovatele takovéhoto kotle a nevyhovující spalinové cesty tak je vznik nevratných škod na objektu. A to už znamená velký problém i vysoké výdaje.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com