Sad je zahrada urená k pěstování ovocných stromů. Sady mohou mít, zejména ve velkých městech, ale i svoji okrasnou, estetickou a rekreační funkci a zde často bývají kombinovány s různými typy parků nebo lesoparků.