Jak název napovídá, suchá výstavba zahrnuje stavební technologie bez mokrých procesů. Proč je to důležité? Vlhkost ve stavebních konstrukcích s sebou obecně nese problémy a rizika. V této souvislosti odborníci hovoří o zbytkové či zabudované vlhkosti, která zhoršuje a degraduje vlastnosti použitých stavebních materiálů. V konečném důsledku to pozná peněženka i zdraví. Peněženka ve zvýšených nákladech na vytápění, protože platí, že čím je vytápěný prostor vlhčí, tím víc spotřebuje tepla. Zdravotní rizika vlhkých domů a bytů jsou dostatečně známá. Začíná to nepříjemným zápachem a končí v krajních případech výskytem nebezpečných plísní.

Šetří místo a čas

Suchá výstavba poskytuje stavebníkům i projektantům řadu výhod. Kromě již zmíněné absence vlhkosti je to nízká hmotnost desek a pomocné nosné konstrukce, k dalším pozitivním vlastnostem patří, že desky zaujímají malý objem. V porovnání s těžkými či objemnými cihlami a tvárnicemi se tak lze elegantně vyhnout obtížím při přemisťování materiálu na staveniště. To se cení zejména při rekonstrukcích podkroví, kdy se nemusí řešit dopravní výtah ani vláčet po schodech cihly a malta. Díky malé tloušťce desek se snadno získá větší užitný prostor pro bydlení. Významným benefitem suché výstavby je také výrazně kratší doba práce – například už jen proto, že odpadají technologické přestávky nutné k vysychání.

Rozmanité prvky

Hlavní součástí suché výstavby jsou nejrůznější deskové materiály ze sádrokartonových, dřevovláknitých či cementovláknitých materiálů. Tyto desky se upevňují na nosné konstrukce ze dřeva či ocelových pozinkovaných rastrů, a to pomocí speciálních šroubů. Mimo to existuje celá řada systémových doplňků, spojovacího materiálu, třmenů, závěsů, hmoždinek, výztužných pásek, tmelů, včetně speciálních nástrojů.

Porovnání vlastností cihel a sádrokartonu

Materiál Cihla Sádrokarton
Orientační doba výstavby 7 pracovních dní, čas potřebný na výstavbu od započetí prací po začátek malování 1,5 pracovního dne, čas potřebný na výstavbu od započetí prací po začátek malování
Zvuková izolace Rw = 39 dB, nezabrání přenosu hluku z běžné konverzace Rw = 47 dB, zabrání přenosu hluku z běžné konverzace
Tepelná izolace U = 1,94 W/(m2K), součinitel přechodu tepla – špatně izoluje sousední místnosti U = 0,57 W/(m2K), součinitel přechodu tepla – lépe izoluje sousední místnosti
Doprava a zatížení 1 411 kg, nutné dovézt a přenést na domluvené místo 280 kg, nutné dovézt a přenést na domluvené místo

Využití suché výstavby

Pomocí technologie suché výstavby lze zhotovit nenosné příčky, stropní podhledy, předsazené stěny i plovoucí podlahy. Za předsazenou stěnu ze sádrokartonu se snadno ukryjí rozvody potrubí i elektroinstalační kabely, a to bez nutnosti náročného sekání či frézování drážek do zdi. Sádrokarton se často využívá v dřevostavbách, při rekonstrukcích nebo úpravách vnitřních dispozic obytného prostoru.

Rozdělení desek podle barev

Některé desky jsou protipožární, impregnované proti vzdušné vlhkosti či vysokopevnostní. Dokážou výborně izolovat hluk a lze do nich jednoduše kotvit i těžká břemena bez nutnosti vrtání. Nejčastěji se lze setkat s rozdělením sádrokartonových desek podle barvy, přičemž každá barva má určité vlastnosti.

 • Bílá univerzální stavební deska je ze všech typů nejlevnější a nachází uplatnění v chodbách a místnostech s běžnou interiérovou vlhkostí.
 • Růžová neboli protipožární deska se používá za účelem dosažení vyšší požární odolnosti budovaných konstrukcí.
 • Zelená deska je impregnovaná proti vzdušné vlhkosti a používá se v interiérech, jako jsou koupelny, kuchyně či toalety.
 • Modrá akustická deska se hodí k odhlučnění jednotlivých bytů v bytových jednotkách i pokojů v rámci domácnosti.

Typy montážních profilů

Důležitým stavebním prvkem sádrokartonových konstrukcí jsou ocelové profily. Ty se v základu dají rozlišit na čtyři typy – UW a CW profily jako stěnové profily pro příčky a předstěny a na druhé straně UD a CD profily jako stropní profily s využitím v konstrukci podkroví, podhledu a předstěn.

Sádrokartonové desky lze využít pro výstavbu bytových, mezibytových i bezpečnostních příček. Rovněž lze díky nim jednoduchým způsobem rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. V případě využití suché výstavby jde v porovnání s ostatními materiály o zkrácení každé rekonstrukce minimálně o polovinu. Pokud jsou k dispozici šikovní řemeslníci, může být hotovo i za 21 hodin. Nemusí se čekat na vyzrávání ani vyschnutí hrubé stavby, jádrové omítky a štuku.

Značení sádrokartonových desek dle ČSN EN 520

 • Typ D – kontrolovaná objemová hmotnost
 • Typ F – zvýšená pevnost jádra při vysokých teplotách
 • Typ R – zvýšená pevnost
 • Typ E – plášťová deska
 • Typ I – zvýšená tvrdost povrchu
 • Typ H – snížená absorpce vody
 • 1 – nasákavost do 5 %
 • 2 – nasákavost do 10 %
 • DF – protipožární deska
 • H2 – impregnovaná deska
 • RI – mechanicky odolná deska

Suché podlahy

Prakticky kdykoliv během roku, tedy i během zimního období, lze zhotovit suché podlahy. Uplatní se v novostavbách i ve starších domech, ale také při výstavbě či rekonstrukci obytného podkroví v půdních vestavbách a ve střešních nástavbách. Suché podlahy jsou přitom kompatibilní s podlahovým vytápěním a při dodržení montážního postupu je na ně možné položit téměř jakýkoliv druh finální podlahy.

Základním materiálem pro suché podlahy jsou sádrovláknité či sádrokartonové konstrukční desky. Suché podlahy se dají používat v místech s přerušovanou vzdušnou vlhkostí do max. 90 %, a to i v koupelnách a na sociálních zařízeních. V místech, kde přijdou desky do přímého styku s ostřikující vodou, doporučují odborníci použít ještě tekutou hydroizolaci.

Dekorativní prvek

Sádrokartonové příčky mohou v domácnosti fungovat také jako dekorativní prvek. Taková příčka může mít podobu například nízkého pultu nebo může být vystavěna až do stropu a doplněna otvorem, který nejenže propouští světlo, ale stěnu opticky odlehčuje. Suchý proces montáže zaručí rychlý postup výstavby, možnost tvarování, barevného tónování nebo povrchových úprav a dovolí popustit uzdu vlastní fantazii. Dekorativní příčky jsou populárním a funkčním stavebním prvkem, který se stane i estetickým doplňkem domova.

Zdroj: Youtube

Pozor na schodiště

Ve vztahu k sádrokartonovým příčkám je třeba zohlednit schodiště, od jehož typu se odvíjí kotvení, a to už ve fázi přípravy stavební dokumentace. Bočnicová, točitá a segmentová schodiště mají dvě základní kotvení – do podlahy a do čela stropu. Z hlediska statiky je však vždy lepší, když schodiště vede alespoň částečně kolem stěny, kam se přichytí třetím pomocným kotvením. Stěna ale musí mít dostatečnou pevnost, proto je v případě sádrokartonové příčky nutné vybavit ji speciální výztuhou, například kovovými traverzami. Jiná situace nastává v případě třmenového schodiště, jehož jednotlivé nášlapy se kotví přímo do zdi. Ta by proto měla být ideálně betonová, aby měla dostatečnou pevnost. Samotná sádrokartonová příčka je tedy pro kotvení třmenového schodiště nedostačující.

Podmínky montáže

Na místech, kde by desky mohly přijít do přímého kontaktu s vodou, je nezbytné použít tekutou hydroizolaci. Pokud deskám nehrozí přímé navlhčení, vystačíte si s penetračním nátěrem. Vyskytují-li se pod podkrovím či nástavbou dřevěné trámové stropy, je potřeba oddělit novou podlahu s podsypem od stávajícího trámového stropu geotextilií. Z důvodu zabránění přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi i z důvodu dilatace samotné podlahy je nutné podél obvodu pokoje umístit dilatační pásek z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty o tloušťce 5-10 mm.

Finální krytina

Veškeré podlahové krytiny se mohou na konstrukci suché podlahy pokládat už 24 hodin po montáži a přetmelení spár. Úplně bez problémů se položí i plovoucí podlahy. Jiné je to u dřevěných podlah z masivu, které by se neměly lepit na hrubý nosný povrch kontaktně, a to kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti.

Keramické dlažby se u suchých podlah pokládají do tenké vrstvy flexibilního lepidla, přičemž jedna dlaždice by neměla být větší než 330 x 330 mm. Pro dlažbu o větším formátu je třeba vyztužit stávající podlahu dodatečnou vrstvou z desek. K instalaci podlahového topení je nutné volit kombinaci desek o vhodné tloušťce a dávat pozor na to, aby byla otopná soustava výrobcem výslovně určena pro suché podlahy.

Výhody suchých podlah

 • nízká hmotnost
 • rychlý postup výstavby (bez dlouhých technologických přestávek)
 • suchý proces (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
 • snadná opravitelnost povrchů
 • rovinnost konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • ekonomická efektivita
 • snadná aplikace podlahového vytápění

Sádrokarton do vlhka

Systém suché výstavby najde uplatnění i v místnostech s mokrým provozem, například v koupelnách, na toaletách nebo v kuchyních. Je zde ale jedna podmínka: je nutné vybrat materiál, který bude zvládat působení vlhka a vody. Navíc plochy přímo ostřikované vodou musí být ochráněny hydroizolačním nátěrem, samotné obložení keramickým obkladem nestačí. Do koupelen se však hodí i speciální impregnované desky, které díky svým vlastnostem zabraňují vzniku a rozvoji plísní.

Zdroj: Youtube

Akustika suchých příček

Některé sádrokartonové desky mají skvělé akustické vlastnosti samy o sobě. I při menší tloušťce dosáhnou mezibytové příčky o 14 až 20 dB lepší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než zděné příčky z tradičních materiálů. Pokud jste náročnější uživatelé a nechcete být hlukem rušeni, můžete do příček navíc zabudovat vhodný izolační materiál. Osvědčilo se nejprve udělat příčky spolu s izolacemi a až poté vyrovnat podlahu a strop. Opačný postup není tolik efektivní, neboť akustika je poté vždy horší – zvuk totiž může příčku u podlahy a stropu obcházet. V bytových jádrech doporučujeme použít minerální izolaci, která je ideální do sádrokartonových příček, stropů i podhledů. Má vysokou požární odolnost a výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.

Hmotnostní limity

I sádrokartonová konstrukce má své hmotnostní limity. Ty se liší podle toho, jak těžké předměty se mají pověsit a jak se mají na desce rozvrhnout. A opravdu nezáleží na tom, zda se věší obrazy, nebo police na uložení dílenského vybavení. V ideálním případě sádrokarton unese až 45 kilogramů. Závisí to také na vhodných šroubech a hmoždinkách a jejich správném umístění.

Časté chyby při práci se sádrokartonem

 • Špatná stavební připravenost – sádrokarton je možné montovat až v momentě, kdy je hrubá stavba uzavřena před povětrnostními vlivy instalovanými dveřmi a okny a když odešla všechna vlhkost z mokrých stavebních procesů.
 • Nesprávná návaznost řemesel – špatnou komunikací a chybným plánováním jednotlivých prací může například předčasná montáž sanity poškodit rastry pro sádrokarton.
 • Příliš široká spára mezi deskami – má často za následek zhoršení akustické pohody v interiéru.
 • Příliš velké rozteče šroubů – konstrukce může popraskat, zdeformovat se, nebo se dokonce úplně zřítí. U příček je to maximálně 250 mm, u podhledů a šikmých ploch pouhých 170 mm.
 • Spára vybíhající z rohu otvoru – konstrukce se musí vždy rozměřit tak, aby se spára nacházela minimálně 150 milimetrů od rohu otvoru.
 • Limity obloukových stěn – nejmenší poloměr ohnutí vně oblouku představuje 1 000 mm u desek s tloušťkou 6 mm a 2 500 mm u desek s tloušťkou 10 mm.
 • Nesystémová konstrukce podhledu – protipožární desky musí být instalovány vždy po celé ploše podhledu.
 • Zřícení podhledu – přetížením závěsů podhledu v důsledku nedodržení předepsaných rozestupů se mohou závěsy zdeformovat nebo vytrhnout z profilu.
Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, rigibs.cz, knauf.com