Salmiak je nerost vyskytující se v uhelných dolech a sopkách. Používá se jako čistící činidlo při pájení. Umožňuje odstranění vrstvy oxidů na povrchu pájeného předmětu a tím lepší přilnavost pájky a pevnější spoj.