Jak sehnat nájemníka? Jsou v zásadě dvě cesty - v prvním případě budeme hledat sami a v případě druhém vše necháme na realitní kanceláři, které za vykonané služby zaplatíme. Jak se rozhodnout? Obojí má své klady a zápory. Například finanční stránka se zdá na první pohled jasná: když nájemníka najdu sám, nemusím dát provizi kanceláři. Lehce se však může stát, že naše náklady, vynaložený čas a další úsilí nakonec výši této provize ještě převýší. Proč? Nemáme totiž praxi v oboru, což nás brzdí, nemáme databázi potenciálních zájemců, což kancelář má, nemáme ani osobní spojení na jiné kanceláře (realitní kanceláře spolu často spolupracují), kde se také nájemník může nakonec najít. Sami asi budeme hledat přes inzerát – obrátit se můžeme na inzertní rubriky deníků, specializované inzertní tiskoviny a také na internet, kde na mnoha serverech můžeme zadat svůj byt či dům a můžeme dodat i plánek a foto. Problém je, že momentálně nabídka převyšuje poptávku, a tak za nějakou dobu nám hlídání stavu - běhání s inzeráty, telefonování, kontrola serverů a podobně – začne zabírat čas. Tomu se vyhneme, když tuto práci zadáme realitní kanceláři, která za nás všechno udělá. Najdeme si firmu solidní. Neobrátíme se již na první kancelář (pokud nějakou osvědčenou již neznáme), ale obvoláme jich několik, přičemž se ptáme zejména, kde všude budou naši nabídku inzerovat a jaký je jejich honorář. Zprostředkovací smlouva s realitní kanceláří Když se dohodneme, sepíšeme s kanceláří zprostředkovací smlouvu, v níž se kancelář zavazuje několik (většinou 6 měsíců) nabízet naši nemovitost způsoby, které musejí být vyjmenovány. Může to být tisková inzerce v denním tisku, ve specializovaných inzertních listech nebo realitních časopisech, nebo se váš inzerát s plánkem bytu může ocitnout na jejich vývěskové tabuli na domě, kde kancelář sídlí, dále to mohou být webové stránky realitní kanceláře, případně některý realitní server, kde inzeruje mnoho realitních kanceláří zároveň. Ve zprostředkovací smlouvě musí být také uvedena cena za služby realitní kanceláře a způsob splatnosti této provize. Za co všechno tedy kanceláři platíme a kolik – o tom všem si povíme příště! -ag- Související články: Jaká je cena za nájem? Jak připravit pronájem bytu Chystáme se pronajmout byt