Rovná podlaha je základem pro kvalitní položení podlahových krytin. Jak v případě nových podlah, tak při rekonstrukci stávajících. Prochozená a nerovná podlaha nevypadá příliš vábně a obtěžuje, ať se jedná o byt nebo kancelář. Moderní, praktické a výhodné V dnešní době existují progresivní stavební hmoty, které vám pomohou takový problém snadno vyřešit. Širokou škálu produktů v této oblasti najdete se značkou CEMIX od společnosti Lasselsberger – divize stavebních hmot. Kromě řady klasických cementových potěrů nabízejí stavebníkům na 7 kategorií samonivelačních stěrek a potěrů, a jednu speciální nivelační stěrku GM 10, tříděných podle předpokládaného provozního zatížení podlah, způsobu užívání a případné další úpravy podlahy. Kompletní sortiment naleznete na www.cemix.cz. Samonivelační polymer-cementové stěrky, v současné době představují nejmodernější stavební materiály. Spojují v sobě vlastnosti klasických stavebních hmot s přínosy, danými obsahem nových chemických aditiv. Jejich užití sebou přináší řadu výhod: - Rychlá aplikace ručním nebo strojním litím. - Možnost aplikace ve více vrstvách s tloušťkou až 20 mm v jedné vrstvě. - Brzká zatížitelnost – pochůzné po 6 – 8 hodinách. - Vysoká přídržnost k podkladu, rovinatost a vysoká mechanická odolnost povrchu. - Hygienická nezávadnost vyhovující normě EMICODE 1. Samonivelační polymer-cementové stěrky CEMIX slouží k vyrovnání starých i nových podkladů před pokládkou finálních podlahových vrstev jako jsou dlažby, plovoucí podlahy, běžné podlahoviny (koberce, PVC), ale též syntetické lité nebo stěrkové finální povlaky a nátěry (epoxidy, polyuretany, akryláty apod.). Vytváří konečnou zpevňující a vyrovnávací vrstvu na starých i nových podkladech s nedostatečnou povrchovou rovinatostí a mechanickou odolností (běžně hlazené betony, anhydritové potěry, staré poškozené dlažby apod.) nebo rychle opraví lokální i celoplošné betonové a keramické podlahy poškozené výtluky, otěrem a prasklinami. Používají se však také k zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Samonivelační polymer-cementové stěrky nejsou vhodné do venkovního prostředí a jako finální vrstvy bez patřičné ochrany rovněž do trvale vlhkého prostředí, prostředí s chemickým zatížením kyselinami, organickými rozpouštědly a ropnými produkty a do prostředí s teplotním zatížením nad 180º C (například úkapy okují ve svářecích dílnách). Příprava podkladu Nezbytnou podmínkou úspěšné aplikace samonivelačních stěrek zn. CEMIX je komplexní posouzení podkladu tzn. zejména z hlediska pevnosti, rovinatosti, čistoty, savosti, plošné dispozice, charakteru a průběhu dilatací. Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a mastných nečistot. Hrubší nečistoty a krusty cementového mléka u betonových podkladů je vhodné odstranit přebroušením a vysátím. Pevně ulpívající nečistoty, případně nečistoty vsáklé v povrchové vrstvě podkladu (zbytky lepidel, barev a tmelů) se odstraní otryskáním nebo frézováním. Jak postupovat Očištěný podklad se dle savosti opatří penetrací "Penetrační nátěr pod podlahové stěrky" resp. "Spojovací můstek", který jsou také v nabídce značky CEMIX. Pro domácí použití se prodává např. v balení 10l. Snižuje savost a zpevňuje povrch podkladu, u samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlivové vlastnosti a zvyšuje jejich přídržnost. Penetrace se provádí rovnoměrně, přímým nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Následný nátěr se aplikuje vždy po zaschnutí předchozího. Doba zasychání nátěru v běžných podmínkách činí dle koncentrace a savosti podkladu 60 až 120 minut. Koncentrované nátěry zasychají zhruba 12 hodin. U správně napenetrovaného podkladu na povrchu vznikne matně sklovitý povlak. Samonivelační polymer-cementové stěrky se vyznačují v průběhu tuhnutí a vytvrzování vysokou objemovou stabilitou a na souvislých nedilatovaných podkladech (např. monolitické železobetonové desky) nevyžadují provádění dilatací. Posouzení dispozice podkladní plochy před aplikací samonivelačních polymer-cementových stěrek je důležité pro volbu optimální aplikační strategie, která musí vedle rozměrů plochy zohlednit též způsob aplikace (ruční nebo strojní), tloušťku aplikované vrstvy a teplotní podmínky, a to vše s ohledem na dobu zpracovatelnosti (otevřený čas) stěrky. V relativně krátké době zpracovatelnosti (min. 20 minut v běžných teplotních podmínkách) si stěrka zachovává rozlivné a samonivelační vlastnosti. Po překročení doby zpracovatelnosti tyto vlastnosti velmi rychle ztrácí a nelze ji úspěšně aplikovat resp. upravovat (rozhrnováním, válečkováním). Na základě plošné dispozice podkladní plochy a ostatních výše uvedených faktorů se stanoví maximální šířka pracovní plochy na kterou v kolmém směru probíhá hlavní postup aplikace. Dle potřeby je plochu možno ohraničit vymezovací bariérou. Aplikace se pak provádí ve dvou krocích tzn. po nalití a zatuhnutí jednoho pruhu se vymezovací bariera odstraní a následuje aplikace na zbylý pruh. Aplikace Samonivelační polymer-cementové stěrky CEMIX se připraví do aplikační konzistence postupným přidáním obsahu 25 kg pytle k předepsanému množství vody v mísícím vědru, za současného míchání. Mísení by se mělo provádět vrtulovým mísidlem (např. nástavec na vrtačku) po dobu 1-2 minut s frekvencí 400-600 ot./min. do vzniku tekuté homogenní směsi. Směs se ponechá cca 0,5 min. odstát a poté se krátce při pomalých otáčkách domísí. Po rovnoměrném rozlití na podkladní plochu se dle potřeby dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka. Odvzdušnění a konečné vyrovnání se provede ježkovým válečkem. U větších staveb se tyto stěrky aplikují strojně pomocí speciálních míchaček. Zdroj: Tisková zpráva společnosti Lasselsberger