Jít do lesa s motorovou pilou a pokácet si jen tak strom u nás nesmíte. Jednak ten les velmi často patří někomu jinému, a i kdyby patřil právě vám, vhodné stromy ke kácení by měl určit lesní správce, který je buď přidělen automaticky, nebo si jej majitel platí. Každopádně být musí.

Nejdřív jednotky

Při nákupu se můžete setkat s mnoha různými jednotkami. Nejjednodušší je rovnaný metr. Ten představuje 1 kubický metr polen srovnaných vedle sebe natěsno, který obsahuje 60 - 75 % čisté dřevní hmoty.

Čtěte také

Dřevo

Čtěte také

Jakým dřívím topit

Čtěte také

Dřevo

Čtěte také

Jak skladovat dříví na topení

Následuje sypaný kubický metr dřeva, který ovšem má mnohem větší mezery mezi dřevem. Zde je to kolem 50 %.

Pro samovýrobu je ale nejdůležitější jednotkou takzvaný plnometr. Jde o takzvané kubírování (nebo krychlení) dřeva, kdy se naměří průměr kmene stromu, jeho délka a spočítá se objem i s kůrou. Ta se pak odečte podle tabulek. Můžete také získat takzvané prostorové metry, což je vlastně rovnaný metr, ale zaplněný nikoliv polínky, ale celými kuláči.

Kde dříví koupit

Dřevo Autor: Husqvarna Autor: Husqvarna

Kde dřevo koupit? Ta nejdražší varianta jsou rovnané kubické metry dříví někde v hobbymarketu nebo u dalších konečných dodavatelů. My se ale soustřeďme na samovýrobu. Je třeba si buď dřevo metrové koupit u dodavatele už vytěžené, nebo si ho vytěžit sám. V tom případě je třeba se domluvit s majitelem nebo správcem lesa. Hospodář (revírník) pak vytyčí místo, kde lze stromy těžit, nebo přímo označí stromy, které si může zákazník vytěžit. Následně vydá na tyto stromy povolení, do kterého specifikuje jak tyto dané stromy, tak i přístupovou cestu a vůz, kterým se bude dřevo odvážet. Tento doklad pak slouží jako „vstupenka“ do lesa i jako doklad pro případnou kontrolu. Tu může provádět správce lesa, samotný revírník, ale dokonce i Policie ČR.

Revírník pak je povinen poučit osobu o bezpečnosti práce a jeho povinností je i kontrola samotného těžebního místa během a po vytěžení. Revírník také určí, co s větvemi nebo hroubím. Větve se většinou nechávají na místě. Hroubí (větve a dřevo s průměrem větším než 7 cm) je obchodovatelná jednotka a bývá často započítána do odtěženého dřeva nebo se smluvně nechává na místě a následně je odváží majitel lesa na výrobu štěpky.