Sanktusník je malá a štíhlá věžička na střeše kostela, nachází se zhruba nad hlavním oltářem