Místnost určená k odkládání a úschově oděvů a obutí a k převlékání. (Zdroj: Filipec., J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005 )