Secesní architektura je směr z 80. letech 19. století, který ovlivnil ranou modernu. Cílem bylo vytvořit styl oproštěný od do té doby převládajícího historismu. Stavěly se vily a kulturní budovy. Hlavními znaky secesních staveb jsou křivka, linie, rostlinný ornament, dekorativnost, prostornost a zdánlivá beztížnost, průhlednost a výrazný skelet.