Není bez zajímavosti, že první záchody plněné vodou a napojené na kanalizaci znal už starověk. Jeden z dochovaných antických systémů byl používán už 2500 let před naším letopočtem v oblasti dnešního Pákistánu.

Městskou kanalizaci budovala také řecká a římská kultura. Veřejné toalety byly součástí lázní a chodilo se na ně ve skupinkách, přičemž se zde probíraly obchody i politika. Za to, že dnes na toaletě můžeme akorát tak o samotě číst noviny, vděčíme církvi, která skupinové vykonávání potřeby s příchodem středověku zakázala.

Ve středověku bohužel výrazně pokleslo povědomí o hygieně a nikdo si moc nelámal hlavu, kam své exkrementy vyklopí. Bohatí měšťané používali nočníky, jejichž obsah vylévali přímo na ulici, venkované chodili na hnojiště. Zemané později na hnojištích stavěli kadibudky, postupem času se zde začaly budovat žumpy.

Kadibudka nad hnojištěm je nakonec ještě snesitelné řešení. Venkované se tak paradoxně těšili vyšší hygieně než šlechta na hradech, která potřebu vykonávala z výklenků ve zdech přímo do hradního příkopu. Pro předsunutou budku na hradní zdi ve staré češtině existoval dnes už nepoužívaný výraz výsernice.

S přelomovým vynálezem splachovací toalety přišel v roce 1597 sir John Harington. Tehdejší Anglii ji ale představil poměrně nemoudrým způsobem: pod pseudonymem vydal alegorický spis, ve kterém doufal nejen ve vyčištění společnosti od fyzických exkrementů, ale také od těch lidských - konkrétně od několika vysoce postavených šlechticů, kteří pomluvou poslali na mučidla jeho příbuzné. Mohl být rád, že nad ním královna Alžběta držela ochrannou ruku a neskončil ve vězení.

Haringtonův spis si nicméně získal obrovskou popularitu a během následujících dvou století se jeho vynález zdokonaloval. Model moderní toalety s esovitou kličkou, která tlumila zápach z kanalizace, vyvinul zřejmě Alexander Cummings.

Pokud se teď radujete, že jste se narodili v moderní době, přidejte k tomu i radost z toho, v jaké části světa bydlíte. Odhaduje se, že zhruba miliarda lidí na zeměkouli nemá přístup k hygienické toaletě se splachováním. Situaci se snaží zlepšovat světová organizace WTO (World Toilet Organization), která byla za tímto účelem založena v roce 2011.