Mezi nejmladší typy cihelné klenby užívané ve venkovském prostředí patří segmentová klenba, pojmenovaná podle svého profilu. Kromě cihlových pasů mohla být později podpírána i ocelovými nosníky.