Sekundární bydlení je termín označující obytné objekty, které slouží pro individuální rekreaci. Klasickým příkladem tzv. druhého bydlení je chataření a chalupaření.