Seminář proběhne v pátek 20. října od 10:30 hod. v Českých Budějovicích na Výstavišti v Pavilonu B1 u příležitosti výstavy HOBBY Podzim 2006. Seminář je určen především stavebníkům, kteří chtějí výrazně snížit spotřebu energií a provozní náklady na vytápění u nově stavěných domů nebo u rekonstrukcí starších budov. Stejnou možnost budou mít i zájemci o nízkoenergetické domy v dalších okresech jihočeského kraje – seminář se dále uskuteční také 26. 10. t. r. v Prachaticích, 7. 11. v Táboře, 14. 11. ve Strakonicích, 15. 11. v Třeboni a 23. 11. v Písku. Vstup je volný.

Nízkoenergetické domy oproti běžným novostavbám, které se u nás v současnosti staví, uspoří zhruba 50 % energie a s tím spojených nákladů na vytápění. Ve srovnání se starší výstavbou bývá spotřeba dokonce třetinová i nižší. Úspory energie jsou zajištěny především kvalitní izolací, dále použitím tzv. pasivních solárních prvků (vhodná orientace oken apod.) a řízeným větráním, které minimalizuje tepelné ztráty. Takové domy jsou ve vyspělých evropských zemích již zcela běžné a uvažuje se o tom, že by se měly stát standardem. U nás se při tom podobné stavby objevují zatím jen ojediněle. Například v minulém roce bylo v ČR postaveno asi 17 500 nových rodinných domů. Podle odborného odhadu EkoWATTu jen málé procento z nich svou kvalitou přesahuje stanovené normy spotřeby energie na vytápění a pouhá hrstka z nich je skutečně energeticky úsporných.

Seminář EkoWATTu se proto zaměří především na konkrétní příklady, jak úspor energií ve stavbách dosáhnout. Prezentovány budou také výsledky nedávno ukončeného výzkumného projektu [3], který prokázal, že výrazného snížení provozních nákladů domu až o 43 % lze dosáhnout při zvýšení investičních nákladů o pouhá 4 %. „Nízkoenergický dům tedy nemusí být nijak výrazně dražší než běžná výstavba a investice do energetiky úsporných opatření se může vlastníkovi domu velmi dobře vyplatit,“ uvádí Karel Srdečný, vedoucí kanceláře EkoWATTu v Českých Budějovicích. „Ani konvenční výstavba ale nemusí být zbytečně energeticky náročná. Pouhá optimalizace projektu standardního domu ušetří kolem 20 % provozní spotřeby energií, nákladů a emisí,“ dodává Srdečný.Projekt seminářů o nízkoenergetické výstavbě finančně podpořil Jihočeský kraj v rámci grantového programu na podporu ekologického vzdělání, výchovy a osvěty. Účast na semináři je bezplatná. Každý účastník navíc obdrží CD se programem Hestia, pomocí kterého lze modelovat energetické úspory v konkrétním domě, včetně úspor ekonomických. Novináři jsou srdečně zváni.Zdroj: Ekowatt