Představenstvo České komory architektů připravuje cyklus seminářů k novému stavebnímu zákonu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon), zákonu o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě - zákon o vyvlastnění) a ke změnám provedeným v souvislosti s novým stavebním zákonem v právním řádu (zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění), které nabývají účinnosti 1. ledna 2007. Výklad bude zaměřen také na aplikaci nového stavebního řádu.Termíny:

- Brno – dne 24.10.2006 v sídle ČKA, Starobrněnská 16/18 od 10,00 hod.- Praha – dne 31. 10. 2006 v sídle ČKA, Josefská 34/6 od 10,00 hod.

Připravují se pro regiony (dosud nejsou stanoveny termíny a místa konání): České Budějovice, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové

Zaregistrovat se můžete na: tel. 257 532 430 (Praha) nebo 542 211 809 (Brno), popřípadě emailem: jana.petranova@cka.cc a petr.jelinek@cka.cc

Zdroj: Česká komora architektů