1. Přečtěte si manuál

Přiložením podrobného manuálu obsahujícího bezpečnostní pokyny se výrobce jistí, že zodpovědnost za případný úraz nepadne na jeho hlavu. Přesto to není jen formalita. Díky čtení manuálu si nejen připomenete možná rizika, ale budete moci s konkrétní sekačkou pracovat s maximální efektivitou. „Jen když budete znát celý výrobek a porozumíte tomu, jak pracuje, získáte nejlepší výkon,“ říká Petr Tichý, specialista sítě prodejen HECHT – specialisty na zahradu.

2. Palivo doplňujte na vzduchu

Před nastartováním sekačky zkontrolujte, zda fungují všechny ovládací prvky, a v případě motorových sekaček také hladinu oleje v motoru. Pokud do benzinové sekačky doléváte ještě palivo, udělejte to venku na otevřeném prostranství, a ne v garáži, sklepě či kůlně. Vdechování výparů z benzinu totiž vyvolává závratě, bolesti hlavy a dráždí dýchací cesty. Při doplňování paliva nikdy nekuřte!

Práce se sekačkou Autor: Hecht

3. Chraňte se vhodným oblečením

Teplé počasí sice svádí k lehkému oblečení, ale trenýrky a žabky se nemusí vyplatit. Volte dlouhé přiléhavé kalhoty a pevnou obuv, která kryje celou nohu a neklouže. Nenoste volně vlající oblečení, mohlo by se zachytit o okolní předměty, jako jsou větve nebo plot, anebo dokonce zamotat na nůž sekačky. Chraňte si také obličej a ruce – ideální jsou pracovní brýle a pracovní rukavice, které navíc snižují vibrace v rukách.

Čtěte také

Motorová pila

Čtěte také

Jak vybrat a bezpečně používat řetězovou pilu

4. Zkontrolujte terén

Ne každého napadne před sečením zkontrolovat terén. „Měla by to být samozřejmost. Zařízení totiž může vyhazovat drobné předměty při vysoké rychlosti, a ty mohou způsobit poranění osob nebo poškození majetku – oken, skleníku či vchodových dveří nebo skla u auta,“ upozorňuje Petr Tichý. Zapnutou nebo nastartovanou sekačku používáme jen na plochách k tomu určených, nejezdíme s ní tedy přes štěrkové cesty, větvičky či odpadky. Kromě rizika odletu to škodí i samotnému stroji. Sekačku rovněž nepoužívejte v mokré trávě.

Práce se sekačkou Autor: Shutterstock.com

5. Děti a zvířata k sekačce nesmí

Sekačku nikdy nepůjčujte dětem. Jejich přesvědčovací schopnosti jsou sice někdy obdivuhodné, ale ani to by vás nemělo zviklat – stroj jim nesvěřujte. A to ani za vašeho dohledu. Pokud sečete, ujistěte se, že děti a zvířata jsou od vás v dostatečné vzdálenosti. Kvůli hluku motoru a soustředěnosti na práci si nemusíte všimnout, kdo je za vámi či vedle vás, a tím se rovněž zvyšuje nebezpečí poranění.

6. Při sečení se soustřeďte na práci

Se strojem pracujte za denního světla či při velmi dobrém umělém osvětlení. Při sečení se snažte koncentrovat na práci a nenechte se ničím rozptylovat. Držadlo držte oběma rukama pevně, za sekačkou vždy kráčejte a nikdy neběhejte. Používáte-li sekačku elektrickou, hlídejte si přívodní kabel, abyste ho nepřesekli. Při sečení ve svahu nejezděte vertikálně, nýbrž horizontálně. Jestliže dojde k nárazu do cizího předmětu, vždy motor vypněte a sekačku zkontrolujte. „Pokud má sekačka po opětovném nastartování vibrace nebo vydává neobvyklé zvuky, odvezte ji do autorizovaného servisu a nechte ji tam zkontrolovat,“ doporučuje Petr Tichý.