Hrazení účtů za provoz domácnosti nepatří zrovna k příjemným činnostem, zvláště když cena za energii stále roste. Je tedy třeba energií šetřit. A jak jsme slíbili v článku Šetříme energií – vytápění, pokračuje v sérií článků, ve kterých si řekneme, kde a jak vhodně můžeme energií šetřit. Dnes se tedy podíváme na ohřev teplé užitkové vody. Dvě mouchy jednou ranou Šetřením teplé vody šetříme dvě mouchy jednou ranou, vodu i energii. Teplá voda se podílí 24% na celkové spotřebě energie průměrné domácnosti a řadí se tak na druhé místo za spotřebu energie při vytápění. Průměrná roční spotřeba energie na ohřev teplé vody v běžné domácnosti je 18 GJ, nebo 4 990 kWh. Příklad konkrétní spotřeby energie Jedna osoba spotřebuje za rok v průměru 20 - 25 m3teplé vody. To se rovná průměrné spotřebě 50 - 70 litrů za den. Při ceně 80 Kč za kubický metr teplé vody vycházejí roční náklady za přípravu a dodávku TUV (teplé užitkové vody) ve čtyřčlenné domácnosti na 6 až 8 tisíc korun. Skutečná spotřeba na osobu se však běžně pohybuje od 40 do 150 litrů za den. Vlivy na velikost spotřeby energie a možnosti jejího snížení: Způsob ohřevu teplé vody Pro ty, kdo nejsou napojeni na centrální zásobování teplem, je vhodné uvažovat o možnosti ohřevu solárním zařízením. Takto lze ohřát až 70% teplé vody. Teplota vody Teplota vody v ohříváku by neměla přesáhnout 55oC až 60oC. Při vyšší teplotě se projeví zvýšení koroze rozvodů vody, silnější usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, a tím se zvyšují tepelné ztráty. Těsnost výtokových uzávěrů U kapajícího kohoutku je lépe vyměnit těsnění. 10 kapek teplé vody za minutu znamená 40 litrů za týden, což je ztráta 3 kWh energie. Při ceně TUV 80 Kč/m3 a vodného a stočného 33 Kč/m3 to stojí 234 Kč ročně. Sprcha nebo vana? Levnější je sprchování, při kterém se spotřebuje jen třetina teplé vody. Při použití stop-ventilu a úsporné sprchové hlavice je možné ušetřit dalších 30 - 40% teplé vody. Mytí nádobí Při mytí nádobí pod tekoucí vodou je spotřeba teplé vody minimálně trojnásobná. Pákové baterie Pákové baterie, které zkrátí dobu nastavování teploty vody, ušetří až 30% energie vložené do přípravy teplé vody. Při dodržování uvedených zásad lze ušetřit asi 30 - 40% energie spotřebované na ohřev teplé vody, to znamená 7 - 10% z celkové spotřeby energie v domácnosti. -Juraj Krivošík SEVEn-