Průměrná roční spotřeba energie na chlazení a mrazení potravin v běžné domácnosti je 3,5 GJ, nebo 970 kWh. Lednička a maznička patří k elektrospotřebičům s relativně menším příkonem, ale na rozdíl od ostatních jsou v provozu prakticky nepřetržitě. Jejich správným provozem a údržbou proto také můžeme snížit spotřebu elektřiny v domácnosti. Pojďme se tedy podívat jak. Příklad konkrétní spotřeby energie Chladnička je v provozu prakticky nepřetržitě. Přes nízký příkon je proto její celková spotřeba poměrně vysoká. Při spotřebě energie 1,5 kWh za den činí roční spotřeba 548 kWh. Při ceně elektřiny ve výši 3,16 Kč/kWh to znamená roční výdaj přes 1730 Kč. Vlivy na velikost spotřeby energie a možnosti jejího snížení: Volba velikosti při nákupu spotřebiče Prostor chladničky by měl být využit alespoň ze 70%, přičemž se počítá s prostorem 50 až 70 litrů na osobu. Správné umístění spotřebiče Vhodnější je umístit chladničku v chladnějším prostoru, co nejdál od zdrojů tepla. Za každý stupeň navíc nad 20oC okolní teploty vzroste spotřeba energie o 6%. Není vhodné ani příliš vlhké místo - vysokou vlhkostí vzroste spotřeba energie až o 4%. Nastavení správné vnitřní teploty Pro normální provoz stačí v chladničce +5oC a v mrazničce –18oC. Snížení teploty o 2oC znamená zvýšení spotřeby energie o 15%. Přehledné ukládání potravin Dlouhé hledání při otevřených dveřích představuje vyšší spotřebu energie. Pravidelné odstraňování námrazy Námraza na výparníku tepelně izoluje, a tím snižuje chladící výkon. Námraza silnější než 3 mm zvyšuje spotřebu energie až o 75%. Pravidelná údržba těsnění dveří Gumové těsnění na rámu dveří je nutné udržovat v čistotě. Při jeho zpuchření se vlivem vnikání tepla zvyšuje spotřeba energie. Kontrolu těsnosti lze provádět tak, že se do dveří chladničky zavře list papíru, který při protahování po obvodu musí klást odpor. Dodržováním těchto jednoduchých zásad můžeme ušetřit 10 – 20% spotřebované energie, to znamená 0,5 - 1% z celkové spotřeby energie v domácnosti, nebo až 600 Kč ročně. -Juraj Krivošík SEVEn-